ΟΧΙ στους γόνους των πολιτικά επίορκων

83

Οι στιγμές του μεγαλείου, ο ηρωισμός των Ελλήνων, η ανεξαρτησία των κυβερνητών, ακόμα και η Παναγία που προστάτευε και ενέπνεε τους στρατιώτες για την απελευθέρωση των Ελλήνων και της Ιστορίας της Βορείου Ηπείρου, δεν θα πρωταγωνιστούν στα μηνύματα των κομμάτων για την επέτειο του μεγάλου ΟΧΙ.

Θα σκεπαστούν από τις αθλιότητες των δειλών, των υποταγμένων και όλων όσων συμμετέχουν στο συμπόσιο που έχει στηθεί, με πρώτο πιάτο τις σάρκες του λαού και με κυρίως φαγητό, το Αιγαίο και τα ιστορικά μας δικαιώματα, παντού, όπου η γη γεννάει αποδείξεις ελληνικότητας.

Αυτός ο Λαός, δεν πρέπει να μάθει την αξία του, τις δυνατότητές του και την αποστολή του, όπως αυτές ξεκάθαρα προβάλουν τέτοιες μοναδικές στιγμές. Γιατί, αν τα μάθει, τότε θα πρέπει να τους θάψει όλους, τους γόνους των επιόρκων, στα πολιτικά νεκροταφεία της ιστορικής καταφρόνιας.

 Ε.Π.ΜΟΝΟΣ