Μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής σε μαθητές

12

Το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου πραγματοποίησε ενημερωτική ημερίδα σχετικά με την κυκλοφοριακή αγωγή στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου.

Η ημερίδα ήταν διασκεδαστική για τους μικρούς μας φίλους καθώς περιλάμβανε και οπτικοακουστικό υλικό.