Με την συνδρομή κρατικών λειτουργών συνεχίζουν, όπως το 1948, και αρπάζουν παράνομα και βίαια περιουσίες Ελλήνων στα Ιεροσόλυμα

29

Ισραηλίτες έποικοι εισέβαλαν επί των ημερών μας και σε περιουσίες του Ορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Κατέστρεφαν επίσης 30 χριστιανικούς τάφους σε νεκροταφείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Σίγουρα οι ενέργειες αυτές δεν ενοχοποιούν εξ ολοκλήρου τον λαό του Ισραήλ. Ευθύνες όμως έχει η κυβέρνηση του Ισραήλ που επιδεικνύει περίεργη ανοχή ίσως και ενθάρρυνση των ακραίων Εθνικιστών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο, αστυνομία και συνοριοφυλακή διευκόλυναν με ουσιαστικό τρόπο την εισβολή και κατάληψη της έκτασης που αποκαλείται «ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΗ». Παλαιότερα στο ίδιο σημείο κατάληψης είχε επιχειρήσει να κάνει η ίδια η Δημοτική Αρχή.

Παύλος Δαγρές

Τεράστια ευθύνη φέρει η Ελληνική Κυβέρνηση που έχει αντιδράσει χλιαρά. Όπως επίσης ευθύνη φέρουν και τα ΜΜΕ της χώρας που ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν το αγγίζουν καν.

Αντίθετα στο παρελθόν όταν και εδώ κάποιοι ανεγκέφαλοι είχαν καταστρέψει τάφους Εβραίων, τότε σύσσωμοι οι πολιτικοί και ΜΜΕ καταδίκασαν σωστά τις απαράδεκτες αυτές ενέργειες.

Τώρα γιατί σιωπή;………

Μεγάλη Παρασκευή το 1948 άρπαξαν τις περιουσίες των Ελλήνων στην Χάιφα οι Εβραίοι.

Παραθέτουμε απόσπασμα από υπόμνημα που απέστειλαν προς τον βασιλιά Παύλο επιζήσαντες από την σφαγή της Χαϊφα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

«Προς την αυτού Μεγαλειότητα Βασιλέα των Ελλήνων Παύλον εν Αθήναις.

Μεγαλειότατε

Λόγοι εσχάτης απογνώσεως μας επέβαλαν την αρωγήν της υμετέρας Μεγαλειότητος αναφερόμενα εις το ζήτημα της κατάσχεσης των κτημάτων μας από το Ισραήλ από τον Μάιο του 1948 ότε ημείς οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Έλληνες υπήκοοι ευρισκόμεθα οικογενειακώς εν τη Παλαιά πόλη των Ιεροσολύμων.

Αραβοκρατούμενη τότε παρακολουθούντες τας τελετάς Επιταφίου, κατελήφθη η συνοικία μας υπό του Ισραήλ και τοιουτοτρόπως κατέστη αδύνατος η επιστροφή μας εις τα οικίας μας εις «Καταμόνος» και ως εκ τούτου η περιουσία μας ελεηλατήθη υπό του Ισραήλ και εν τέλει εγκατέστησαν  πρόσφυγας Ισραηλίτας εις τας οικίας μας μέχρι και νυν.

Ελπίζουμε Μεγαλειότατε αι υποβληθείσαι παρακλήσεις επί του θρόνου της ημετέρας Μεγαλειότητος ότι θα τύχουν ευμενούς προσοχής και η δίκαιη έκκλησις ημών εισακουσθεί.

10/11/1949

Ομάς Ελλήνων ιδιοκτητών

Ιατρός Φυλακτόπουλος Δημ. Παναγιωτόπουλος Παν. Πόμπας Δημ., Βαρελλάς Θεοδ., Μικλή Ειρήνη, Ζαφειριάδου Μ.,  Ηλιού Ζωή, Αρδιζόγλου Δημ., Νικολαϊδου Μ., Αναστασιάδης Λάζαρος, Σπυρίδων Σπύρος, Παπαδόπουλος Νικ. και πολλοί άλλοι».

 

Την ανωτέρω επιστολή είχα δημοσιεύσει σε εφημερίδα των Αθηνών στις 24 Μαρτίου 2003. Επισημαίνω ότι πριν από μένα και άλλα έντυπα στο παρελθόν είχαν ασχοληθεί και δημοσιεύσει αντίστοιχα.

Παρόλα αυτά η Ελληνική Πολιτεία τόσο στο τότε όσο και σήμερα δεν έχει επιδείξει το πρέπον ενδιαφέρον.

 

                                 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΓΡΕΣ

                         ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

             ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

                                ΤΗΛ. 6943570958