Ο Εθνικισμός και η Ελληνική περίπτωση. Το νέο βιβλίο του Γεωργίου Καραμαδούκη

127

Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γεωργίου Καραμαδούκη υπό τον τίτλο «Ο εθνικισμός και η ελληνική περίπτωση» από τις εκδόσεις Νοών

Το παρόν βιβλίο από σειρά άρθρων που συνέγραψε ο συγγραφέας στην εφημερίδα Στόχος κατά την περίοδο 2020-2021 παρουσιάζοντας την κοσμοθεωρία του εθνικισμού. Ο εθνικισμός συνιστά όμως πέρα από κοσμοθεωρία και μια πολιτική ιδεολογία σε γενικές όμως αρχές, την οποία ο συγγραφέας αναλύει.

Στις σελίδες του μεταξύ άλλων επιχειρείται η διάκριση των διάφορων μορφών του εθνικισμού και αναδεικνύεται συνοπτικά το περιεχόμενό τους. Επίσης εξετάζονται θέματα, τα οποία αφορούν στο πως βλέπει ο εθνικισμός την κοινωνία, την οικονομία, την οργάνωση της νεολαίας, καθώς και τον ζωτικό χώρο.

Πέραν της παρουσιάσεως όμως, της έννοιας και των αρχών του εθνικισμού, στο βιβλίο αυτό γίνεται η συσχέτισή του με την ελληνική περίπτωση. Ο εθνικισμός όπως άλλωστε και κάθε πολιτική ιδεολογία δεν εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Ωστόσο η στόχευση παραμένει η ίδια και αυτή δεν είναι άλλη από την εξυπηρέτηση της ιδέας του έθνους.

Γίνεται αναφορά στην ανάδειξη του εθνικισμού μέσα από την ελληνική λογοτεχνία, την μουσική και την τέχνη, καθώς και πως αυτός εκφράστηκε στην αρχαία Ελλάδα και στο Βυζάντιο. Επισημαίνονται ακόμα οι διαχρονικοί εχθροί του εθνικισμού και προτείνονται τρόποι αντιμετωπίσεώς τους.

Ο συγγραφέας αναφέρει και τις προσωπικές του θέσεις σε θέματα που αφορούν την δυσφήμιση του εθνικισμού, τον εκσυγχρονισμό και την μελλοντική του πορεία. Δεν λείπουν επίσης οι ιστορικές αναφορές τόσο στον κομματικό εθνικισμό όσο και στο επίπεδο των συλλογικοτήτων στην Ελλάδα.

Ο εθνικισμός συνιστά την φυσική ιδεολογία των εθνών που σέβονται τους εαυτούς τους. Έθνη που δεν σέβονται την φυλετική τους συνέχεια, την θρησκεία, τα ήθη και τα έθιμά τους είναι καταδικασμένα να πεθάνουν. Σήμερα δίνεται η μάχη της επιβιώσεως τους και το βιβλίο αυτό συνιστά ιδεολογικό όπλο στην φαρέτρα τους.

(τηλ παραγγελιών 2106392703 και mail [email protected]).