Βελτιώνονται οι ερευνητικές υποδομές στο Πανεπιστήμιο Πατρών

94

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος το αίτημα για εγκατάσταση εργαστηριακού  και  ερευνητικού εξοπλισμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρόκειται για ένα αίτημα του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ). 

Αμέσως μετά ο Αντιπεριφερειάρχης, Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνας Ζαΐμης. δήλωσε μεταξύ άλλων : «Στόχος της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η βελτίωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών του ιδρύματος, σε όφελος τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των φοιτητών. Μέριμνα  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος είναι η ενίσχυση της Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της κι αυτό θα επιτευχθεί μόνο εάν επενδύσουμε στη γνώση.

Εξάλλου βασικό μέλημά μας είναι να γίνει η Δυτική Ελλάδα Περιφερειακός πόλος έρευνας και καινοτομίας».