Οι απαλλοτριώσεις για τα σκουπιδοεργοστάσια της ΤΕΡΝΑ πέρασαν με μία ψήφο διαφορά. Ποιοι είπαν ΟΧΙ και γιατί!

93

Ο Πέτρος Τατούλης ήταν ο προωθητής της ιδέας του ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ στο έργο επεξεργασίας των αστικών απορριμμάτων της Πελοποννήσου. Σαν βασικό επιχείρημα έλεγε ότι «ο ιδιώτης επενδυτής θα χωροθετούσε και άρα δεν θα υπήρχε πολιτικό κόστος κατά την διαδικασία επιλογής του τόπου εγκατάστασης των εργοστασίων επεξεργασίας των σκουπιδιών». Οι Σύμβουλοί του υπεράσπισαν τον σχεδιασμό Τατούλη μέχρι που έχασαν τις εκλογές, φτάνοντας στο σημείο να προκαλέσουν (τελικά) νόμο για κρατική απαλλοτρίωση των αναγκαίων εκτάσεων, όταν αποδείχτηκε πως τα συμβόλαια αγοράς από την εταιρεία Ειδικού σκοπού που είχε συσταθεί, στηρίχθηκαν σε πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας.

Ως αντιπολίτευση, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι του Πέτρου Τατούλη άλλαξαν γραμμή για το θέμα της απαλλοτρίωσης και επιχείρησαν να την παρεμποδίσουν με νομικές και άλλες μεθόδους. Τελικά, απαιτήθηκαν νομικές και συνταγματικές ακροβασίες από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο  για να φτάσουμε στο σημείο, μια απλή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να λαμβάνονται αποφάσεις αντίθετες με τη θέληση και την ψήφο του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σε ειδική συνεδρίαση, και με  Αριθμό Απόφασης 3453 και 3454 αποφασίσθηκε η απαλλοτρίωση των αναγκαίων εκτάσεων στην Αρκαδία και τη Λακωνία, με χρήματα που θα καταβάλλει η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που ίδρυσε η ΤΕΡΝΑ.  

Η απόφαση πάρθηκε με ψήφους 6 έναντι των 11 μελών που συγκροτούν την Οικονομική Επιτροπή. Υπέρ, ψήφισαν, ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος και τα μέλη κ. Βασίλειος Καπέλιος, Θεόδωρος Βερούτης, Νίκων Τζινιέρης, Ανδρέας Τσουκαλάς και Αναστάσιος Σαρδελής.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κα Κωνσταντίνα Νικολάκου, κ. Γεώργιος Ρουμελιώτης, Αδαμαντία Τζανετέα,  δήλωσαν ότι απέχουν από τη ψηφοφορία «Γιατί δεν θέλουμε να μετέχουμε σε ενέργειες που θα έχουν ποινικές και αστικές ευθύνες αφού:

  1. Η παραίτηση από τις αιτήσεις ακύρωσης που είχαν κατατεθεί στο ΣτΕ λίγες μόνο ημέρες πριν την συζήτηση τους αποτελεί βλαπτική ενέργεια:

1α) Για τη Δημόσια υγεία και το Περιβάλλον αφού θα παρατείνει για ένα χρόνο την ανεξέλεγκτη διάθεση των αστικών απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

1β) Για την Εθνική Οικονομία αφού τα προσδοκώμενα οφέλη από την οικονομική δραστηριότητα ύψους 160εκ ευρώ που θα επιφέρει η εκτέλεση του έργου θα καθυστερήσει κατά ένα χρόνο και ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν κίνδυνοι για την απώλεια Ευρωπαϊκών πόρων.

1γ) Για την Περιφερειακή μας Οικονομία αφού η προστιθέμενη αξία που θα επιφέρει η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην τουριστική δραστηριότητα αλλά και συνολικότερα στις δραστηριότητες της Πελοποννήσου θα καθυστερήσει κατά ένα χρόνο.

1δ) Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου αφού είναι πιθανό ο ΙΦΣ να διεκδικήσει σταλίες εξαιτίας της αλλαγής του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου χωρίς δική του υπαιτιότητα Και επιπλέον είναι παράνομη γιατί η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αναθέτει τη νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας όχι όμως να παραιτείται από ένδικα βοηθήματα πολύ περισσότερο όταν αυτά αφορούν σε αμφισβήτηση αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου που έχουν να κάνουν με την λειτουργία της Περιφέρειας και τα συμφέροντα αυτής.

  1. Η προτεινόμενη κήρυξη των απαλλοτριώσεων από την Οικονομική επιτροπή είναι παράνομη διότι:

2α) Η διάταξη του άρθρου 229 εδάφιο 8 του ν.4635/19 που έδωσε την δυνατότητα στην οικονομική επιτροπή να κηρύξει την απαλλοτρίωση καταργεί την επιβαλλόμενη δημοκρατική λειτουργία των οργάνων της Περιφέρειας όπως αυτή προστατεύεται από το άρθρο 102 του Συντάγματος και συνεπώς είναι ακυρωτέα.

2β) Η διάταξη του άρθρου 229 εδάφιο 8 του ν.4635/19 που έδωσε την δυνατότητα στην οικονομική επιτροπή να κηρύξει την απαλλοτρίωση δεν έχει αναδρομική ισχύ για τις απαλλοτριώσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 7α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν.2882/2001), πριν την ψήφισή της.

2γ) Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αποτελεί το υπέρτατο Όργανο λήψης αποφάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου δ) Δεν έχει προηγηθεί η ακύρωση των ήδη κηρυχθεισών απαλλοτριώσεων με απόφαση του οργάνου που τις κήρυξε δηλαδή με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

  1. Επιβλήθηκε όχι για την επιτάχυνση του έργου και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος αλλά προκειμένου: 3α) Να δώσει πρόσθετο χρόνο στον ΙΦΣ ο οποίος δεν φαίνεται να έχει ετοιμότητα, στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού του έργου αλλά και στην εξασφάλιση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων.

3β) Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις πρόσθετων οικονομικών απαιτήσεων από τον ΙΦΣ».

 

Οι κ.κ. Αναστάσιος Μποζίκης και Νίκος – Κωνσταντίνος Γκιλίτσης, απείχαν και αυτοί της ψηφοφορίας δηλώνοντας:

Μποζίκης Αναστάσιος: «Στα θέματα που αφορούν τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την κατασκευή των μονάδων διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας μας, θεωρώ ότι ηθικά και πολιτικά δεσμεύομαι τόσο εγώ, ως Περιφερειακός Σύμβουλος, όσο και η παράταξή μας “Νέοι δρόμοι για την Πελοπόννησο”, από την σχετικά πρόσφατη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το οποίο εξέφρασε τη βούλησή του, το παραπάνω θέμα να μη συζητηθεί στα πλαίσια της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά στην ολομέλειά του. Σαν συνέπεια των παραπάνω, σας δηλώνω ότι θα απέχω από τη συζήτηση και ψηφοφορία των σημερινών θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν την κήρυξη των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων».

Γκιλίτσης Νίκος – Κωνσταντίνος: «Συμφωνώ με την τοποθέτηση του κ. Μποζίκη Αναστασίου και απέχω από την ψηφοφορία».