Κρίση στις σχέσεις μεταξύ Δήμου Επιδαύρου και εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ. Κίνδυνος προβλημάτων για τις παραστάσεις

154

Η πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων και δυσλειτουργιών κατά την διάρκεια των παραστάσεων του Φεστιβάλ Επιδαύρου, πρόβαλλε απειλητικά, μετά την κρίση που ξέσπασε στις σχέσεις του Δήμου Επιδαύρου με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ που υλοποιεί και διαχειρίζεται το γνωστό Φεστιβάλ.

Η κρίση υποβόσκει εδώ και πολλά χρόνια και έχει σαν αφορμή την ηγεμονική στάση και συμπεριφορά των ιθυνόντων της εταιρείας έναντι της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής που εκπροσωπεί τους δημότες οι οποίοι και έχουν παραχωρήσει τις περιουσίες τους για να αναδειχθεί ο χώρος του θεάτρου.

Ο Δήμαρχος Επιδαύρου, Κωνσταντίνος Γκάτσιος, με επιστολή του προς την εταιρεία, την οποία και έδωσε στην δημοσιότητα αναφέρεται στο πρόβλημα και στην ασυνέπεια της εταιρείας ως προς τις υποχρεώσεις της και δηλώνει πως οι σχέσεις των δύο μερών θα επανεξετασθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

«Βρίσκομαι σήμερα στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλω τον απαξιωτικό τρόπο με τον οποίο η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ αντιμετωπίζει τον Δήμο Επιδαύρου.

Δυστυχώς, οι μεταξύ μας συμφωνίες τηρούνται μονομερώς και μόνο από εμάς. Σε ό,τι μας έχει ζητηθεί, έχουμε ανταποκριθεί άμεσα. Σε ό,τι δικαιούται ο Δήμος και έχει δεσμευτεί το Φεστιβάλ, ιδιαίτερα την περίοδο των Επιδαυρίων, αναγκάζουν το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο να επαιτούν για να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα από πλευράς τους.

Δυστυχώς, αυτοί βλέπουν το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου ως το μέσο που θα τους αποφέρει κέρδη. Για εμάς -εάν δεν το γνωρίζουν- το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου είναι η κληρονομιά των προγόνων μας.

Αυτές οι πρακτικές μας αναγκάζουν να αναθεωρήσουμε την στάση του Δήμου απέναντι στην εταιρεία αυτή και το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Γκάτζιος
»