Το Ναύπλιον διεκδίκησε και κέρδισε ένα από τα 17 “Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης” της Ελλάδας για την περίοδο 2018-2020

13

Η πρόταση του Δήμου Ναυπλιέων για την φιλοξενία του νέου «Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης για τους πολίτες», για την περίοδο 2018-2020, συγκέντρωσε υψηλή  βαθμολογία από ομάδα εμπειρογνωμόνων στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες και έγινε αποδεκτή. Αξίζει να αναφερθεί πως αναδείχθηκε πρώτος, μεταξύ των άλλων υποψηφιοτήτων λόγω της ποιότητας της πρότασης και του επιχειρησιακού του σχεδιασμού. Η αναλυτική περιγραφή του προφίλ του, ο κομβικός ρόλος του Ναυπλίου σε θέματα επικοινωνίας, προβολής, δημοσιότητας και αναγνωρισιμότητας στην ευρύτερη περιοχή, ήταν τα βασικά στοιχεία που τον ξεχώρισαν ως μοναδικό πρεσβευτή και άξιο επικοινωνιακό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Δήμος Ναυπλιέων θα λειτουργήσει ένα από τα 17 πανελληνίως Κέντρα Europe Direct, και θα αποτελέσει μέλος ενός δικτύου που αριθμεί συνολικά 450 εταίρους σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστάμενος άμεσος συνομιλητής των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct 2018-2020 επιλέχθηκαν με βάση τις προδιαγραφές και τους κανόνες της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή εταίρων, με σκοπό τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων ως Κέντρων Πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct στην Ελλάδα.

Αποστολή των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT:

Τα κέντρα επικεντρώνονται στα βασικά θέματα και στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν άμεσο ενδιαφέρον για τους Ευρωπαίους πολίτες, κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Όπως σε

Το Κέντρο του Ναυπλίου θα  συμπληρώνει και θα υποστηρίζει τις δραστηριότητες επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPIO) και άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, θα συνεργάζεται με άλλα δίκτυα πληροφόρησης και παροχής βοήθειας της ΕΕ.

Οι άλλο φορείς που στεγάζουν από την 1η Ιανουαρίου 2018 Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΕΔΩ