Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της ονομασίας. Τι λέει η απόφαση της Λισσαβώνας

69

Ο Ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές του συνεντεύξεις, θύμισε την απόφαση της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Λισσαβώνα της 27ης Ιουνίου 1992 για τα Σκόπια στην οποία τονίστηκε ότι: «η Κοινότητα είναι διατεθειμένη να αναγνωρίσει αυτή τη Δημοκρατία, με τα σημερινά της σύνορα, με ονομασία που δεν θα περιλαμβάνει το όνομα Μακεδονία». 

Η Ελλάδα οφείλει και μπορεί να αξιοποιήσει τα όπλα που διαθέτει στο διπλωματικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο προκειμένου να λήξει τώρα, ναι και καλή, το πρόβλημα που μας δημιούργησαν ξένες δυνάμεις και άτολμοι πολιτικοί της χώρας.