ΠΥΡΓΟΣ: Πρόσληψη 16 εργαζομένων για 6 μήνες

39

Ο Δήμος Πύργου είναι ένας από τους δήμους για τον οποίο εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας, για τις ανάγκες Πυροπροστασίας κ.λ.π.

Οι συμβάσεις των προσλαμβανόμενων είναι ΙΔΟΧ διάρκειας 6 μηνών (περίπου). Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31η Οκτωβρίου 2024.
Θα προσληφθούν συνολικά δεκαέξι άτομα για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας, φύλαξης δασικών εκτάσεων, δασοπυρόσβεσης, προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.