Πρόστιμο από 1.000 έως 54.000 ευρώ για χόρτα στο οικόπεδο

96
Παιδική Χαρά του Δήμου Άργους Μυκηνών. Ποιος θα πληρώσει το πρόστιμο;

Σύμφωνα με το νόμο 5075/2023, ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, σε περιοχές εντός ορίων, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις εντός ακτίνας 100 μέτρων από τα όρια των δυο προαναφερόμενων περιπτώσεων θα πρέπει να προβαίνουν σε καθαρισμό των προαναφερομένων χώρων από την 1η έως την 30ή Απριλίου. Στη συνέχεια να προβαίνουν στη συντήρησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει μέχρι την 30η Απριλίου (δηλαδή σήμερα) να προβούν στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο. Σε όσους δεν υποβάλλουν δήλωση θα επιβάλλεται 1.000 ευρώ πρόστιμο ανά συνιδιοκτήτη. Ταυτόχρονα θα θεωρεηθεί πως ο ιδιοκτήτης συναίνεσε στο να μπει ο δήμος να καθαρίσει το οικόπεδό του και να του χρεώσει τα έξοδα του καθαρισμού.

Όπως καταγγέλει η ΠΟΜΙΔΑ, μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί ούτε η σχετική εφαρμοστική εγκύκλιος, ούτε έχει ανοίξει η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, ούτε έχει γίνει η παραμικρή καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών, ούτε οποιαδήποτε διαβούλευση με την ΠΟΜΙΔΑ.

Για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των ιδιοκτητών προβλέπονται εντατικοί έλεγχοι από υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των Δήμων.

Εναντίον όσων δηλώσουν ψευδώς ότι καθάρισαν τα οικόπεδά τους προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως δύο έτη και πρόστιμο που φτάνει έως και τις 54.000 ευρώ.

Το ελεγκτικό όργανο μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο ή καταγγελία μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο από 12 έως 54 χιλιάδες ευρώ και μήνυση στον ιδιοκτήτη ο οποίος παραπέμπεται στη δικαιοσύνη με προβλεπόμενη ποινή διετή φυλάκιση για «ψευδή δήλωση».

Τι σημαίνει καθαρισμός οικοπέδων

Σύμφωνα με τη νομοθεσία

*Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών σπασμένων δένδρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το κτίσμα.

*Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως είναι ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

*Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δένδρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δένδρου.

*Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

*Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

*Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού ενώ απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.