Επιτροπή Αθλητισμού με 13 μέλη στο Δήμο Ναυπλιέων

229

Με σκοπό την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου ΝΠΔΔ “ΔΟΠΠΑΤ” στον τομέα του αθλητισμού, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων ενέκρινε την συγκρότηση 13μελούς Επιτροπής Αθλητισμού, αποτελούμενης από 2 Δημοτικούς Συμβούλους και 11 δημότες, ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανάσιος Πανουτσόπουλος, (Δημ. Σύμβουλος)

Αν. Πρόεδρος: Ηλίας Μαντζαβράκος, (Δημ. Σύμβουλος)

ΜΕΛΗ:

Ανδρέας Αργυρόπουλος (Δημότης, πρόταση παρ. Ορφανού)

Μηνάς Καλκούνος (Δημότης, πρόταση παρ. Ορφανού)

Δημήτριος Μανουσάκης (Δημότης, παρ. Ορφανού)

Παναγιώτης Τούμπας (Δημότης, πρόταση παρ. Ορφανού)

Γεώργιος Σαγκιώτης (Δημότης, πρόταση παρ. Ορφανού)

Χριστιάννα Γαρουνιάτη (Δημότης, πρόταση παρ. Ορφανού)

Έφη Ψυχογιού (Δημότης, πρόταση παρ. Ορφανού)

Έλενα Πανοβράκου (Δημότης, πρόταση παρ. Ορφανού  )

Δημήτριος Τσίρος (Δημότης, πρόταση παρ. Κωστούρου)

Χαράλαμπος Αντωνιάδης (Δημότης, πρόταση παρ. Μάκαρη)

Δανάη Νταή (Δημότης, πρόταση παρ. Παπαδημόπουλου)