Έκπτωτη η Νάντια Αναστασίου –Σμυρναίου από το αξίωμά της

349

Με Διαπιστωτική Πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων, η Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Ναυπλιέων Κωνσταντίνα Αναστασίου –Σμυρναίου κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτη του αξιώματός της.

Ως λόγος της έκπτωσης από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου αναφέρεται η μη συμμόρφωση προς το νόμο 4804/2021, ο οποίος προβλέπει ότι οι Αιρετοί δεν πρέπει να έχουν χρέη προς τον Δήμο ή τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, άνω των 300 ευρώ ή να έχουν προβεί σε ρύθμισή τους μέχρι την ημέρα της ορκωμοσίας τους.

Η Κωνσταντίνα Αναστασίου Σμυρναίου, κατελήφθη να οφείλει στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου, ποσόν μεγαλύτερο των 300 ευρώ και μετά από σχετική αλληλογραφία της Επιχείρησης με την Αποκεντρωμένη ο Γραμματέας προχώρησε στην υποχρεωτική εκ του νόμου έκπτωση.

Κατά δήλωση της Κωνσταντίνας Αναστασίου Σμυρναίου, η οφειλή έχει προκύψει λόγω μη πληρωμής λογαριασμών από ενοικιαστή ακινήτου ιδιοκτησίας της που όμως δεν είχε γίνει μεταφορά του ονόματος στο υδρόμετρο. Η ίδια, επίσης, δηλώνει ότι προχώρησε προσωπικά στην εξόφληση της υποχρέωσης όταν πληροφορήθηκε την οφειλή (μετά την λήξη των εκ του νόμου προθεσμιών) και ότι προσφεύγει δικαστικά κατά της απόφασης με την βεβαιότητα της δικαίωσής της από την Δικαιοσύνη.

Η απόφαση έκπτωσης αναρτήθηκε ήδη στο Διαύγεια και έχει τεθεί σε άμεση εφαρμογή.

Την Κωνσταντίνα Αναστασίου Σμυρναίου, διαδέχεται ο πρώτος αναπληρωματικός της παράταξης “Ναύπλιο Επόμενη μέρα” (επικεφαλής ο τ. Δήμαρχος Δημήτρης Κωστούρος), Δημήτρης Καραγιάννης ο οποίος θα ορκισθεί ενώπιον του Δημάρχου Δημήτρη Ορφανού τις επόμενες ημέρες.