ΠΤΩΧΟΣ: «Η Πελοπόννησος χάνει πληθυσμό»

37
Δημήτρης Πτωχός

Τα ευρήματα της Έκθεσης “Κοινωνικών και Οικονομικών Τάσεων στις Ελληνικές Περιφέρειες” του ΙΟΒΕ – Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών είναι σημαντικά. Με αφορμή την παρουσίαση της Έκθεσης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επισήμανε την ανάγκη για ένα συνολικό σχέδιο, όπου τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε Περιφέρειας θα λειτουργούν αυτόνομα μεν, αλλά σωρευτικά δε ως προς το αποτέλεσμά τους, παράγοντας προστιθέμενη αξία και νέες θέσεις εργασίας.

Ο Δημήτρης Πτωχός στην παρουσίαση της Έκθεσης του ΙΟΒΕ πριν κληθεί να αναπτύξει τις θέσεις του.

Ο Δημήτρης Πτωχός, σε σχετική ανάρτησή του στο Facebook επισημαίνει: «Είναι από τις λίγες εκθέσεις που οι δημογραφικές τάσεις προηγούνται ως θεματική από την οικονομία. Αυτό είναι αισιόδοξο, γιατί δείχνει ότι έχουμε καταλάβει την κατάσταση.

Η δημογραφική κρίση είναι το βασικότερο και πιο βαθιά ριζωμένο πρόβλημα, που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα μας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη και να μη δίνουμε τη βαρύτητα που πρέπει στο κρισιμότερο ζήτημα. Για ποιον θα αναπτυχθούμε, αν δεν υπάρχουν παιδιά στον τόπο μας;

Στην Έκθεση αποτυπώνεται με τρόπο εμφατικό το δημογραφικό πρόβλημα στην Περιφέρειά μας. Η Πελοπόννησος είναι η έκτη κατά σειρά πολυπληθέστερη περιφέρεια της Ελλάδος, αλλά παράλληλα η τρίτη λιγότερο πληθυσμιακά πυκνή. Σε όρους δημογραφικών τάσεων, παρουσίασε την τρίτη μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση μεταξύ του 2010 και του 2022 (κατά περίπου 8.5%) μετά τη Δυτική Μακεδονία και την Κεντρική Ελλάδα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι η Πελοπόννησος δεν παρουσίασε μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση κατά την περίοδο 1990-2010 (μόνο κατά περίπου 0,5%) – όταν αρκετές άλλες περιφέρειες της χώρας μεγεθύνθηκαν πληθυσμιακά. Το γεγονός αυτό εντείνει τις δημογραφικές πιέσεις, ενώ η περιοχή μας παρουσιάζει τον δεύτερο μεγαλύτερο δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων στη χώρα μετά την Ήπειρο.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εργαζόμαστε για επαναφέρουμε τον τόπο μας σε αναπτυξιακή τροχιά. Ναι, το βασικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η ανάπτυξη. Όχι ως έωλη έννοια, αλλά στην πραγματική της διάσταση. Και αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε με συγκεκριμένες λύσεις, με νέες ιδέες, με σύγχρονη τεχνογνωσία, με όσα έχουμε δεσμευτεί, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σταθερά και με άξονα την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα».