Μπούκαραν ελεγκτές σε Οργανισμό Πολιτισμού και Άθλησης

77

Μπούκαραν κυριολεκτικά οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών στον Οργανισμό Άθλησης-Πολιτισμού (ΟΑΠ) του Δήμου Κορυδαλλού και ελέγχουν την οικονομική διαχείριση του οικονομικού έτους 2022 καθώς και την «επάρκεια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του φορέα». Ο έλεγχος διενεργείται από τριμελές κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικού Ελέγχου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και αφορά 38 υποθέσεις.

Στη Δημοτική Αρχή έχει ήδη σταλεί, από την ελέγχουσα αρχή, σχετικό έγγραφο -κατάλογος με τις υποθέσεις που θα περάσουν… από κόσκινο και έχει ζητηθεί να «διατεθεί το ανάλογο κατ’ αρμοδιότητα προσωπικό» για τις ανάγκες του ελέγχου. Συγκεκριμένα θα ελεγχθούν:

  • Προσλήψεις προσωπικού
  • Καταστάσεις αμοιβών υπαλλήλων, διοίκησης
  • Συμβάσεις προμήθειας, υπηρεσιών ή έργων
  • Οφειλές
  • Τραπεζικά extraits λογαριασμών.