Τα παιδιά θα τρώνε και πάλι κρέας στους παιδικούς σταθμούς του Ναυπλίου

134
Δημήτρης Δικαίος

Ο Αντιδήμαρχος Παιδικής Μέριμνας & Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Ναυπλιέων, Δημήτρης Δικαίος, αναφέρεται στο πρόβλημα διακοπής παροχής κρέατος στο φαγητό των Παιδικών Σταθμών, αναγνωρίζει το πρόβλημα, αιτιολογεί την προσωρινή απουσία και διαβεβαιώνει ότι επιλύεται άμεσα.

Η δήλωση του Δημήτρη Δικαίου

«Σχετικά με τα ερωτήματα γονέων για την έλλειψη από το μενού σε δυο παιδικούς σταθμούς μερίδων κρέατος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω:
• Πράγματι παρατηρήθηκε έλλειψη κρέατος και αμέσως διερευνήθηκε η αιτία που αυτό συνέβη.

  • Η προηγούμενη δημοτική αρχή δυστυχώς δεν προχώρησε εγκαίρως σε διαγωνισμό για τρόφιμα από τον περασμένο Αύγουστο με άμεσο αποτέλεσμα την απευθείας ανάθεση σε προμηθευτές.
  • Οι αναθέσεις αυτές εξετάζονται από τον Ιανουάριο σε μηδενική βάση με στόχο την καλύτερη ποιότητα των ειδών, την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των παιδιών αλλά και το κοστολόγιο αυτών.
  • Σε σύντομο διάστημα θα πραγματοποιηθούν ενέργειες προκειμένου να λυθεί μόνιμα ένα χρόνιο πρόβλημα του Δήμου σχετικά με τις προμήθειες.
  • Η νέα Δημοτική Αρχή δεν κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ειδικά όταν πρόκειται για τα παιδιά μας.
  • Σε σύντομο διάστημα θα δημιουργηθεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης των γονέων προκειμένου να υπάρξει αμφίδρομη επικοινωνία σε κάθε θέμα που απασχολεί την κοινότητα.»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ akromolio.gr

Ήδη αναρτήθηκε στο Διαύγεια απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια αναγκαίων ποσοτήτων κρέατος.