Πλημμύρισαν σπίτια στο Ναύπλιον

71

Οι βροχόπτωση του τελευταίου 24ώρου, παρά το γεγονός ότι ήταν ήπιας μορφής (αλλά συνεχούς πτώσης) προκάλεσε για μια ακόμη φορές καταστροφές λόγω πλημμύρας σε κατοικίες της περιοχής Κούρτη, έναντι του κτηρίου της Π.Ε. Αργολίδας.

Είναι ένα μόνιμο φαινόμενο από το οποίο υποφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής που βλέπουν κάθε τόσο να καταστρέφονται οικοσκευές λόγω της εισόδου στα σπίτια τους των νερών της βροχής που δεν παροχετεύονται πουθενά.

Λόγω εσφαλμένων υψομετρικών που δόθηκαν στο παρελθόν από τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, υψομετρικής διαφοράς από το οδόστρωμα και έλλειψης δικτύου Ομβρίων υδάτων, η συνοικία Νέα Πόλη Κούρτη απαξιώνεται χωρίς οι δημοτικές αρχές και η ΔΕΥΑΝ να ενδιαφέρονται για την αντιμετώπιση του επαναλαμβανόμενου προβλήματος.