Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο σήμερα

59

Με 16 θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης, συνέρχεται σήμερα, Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Βαγγέλη Λαμπρόπουλου. Η συνεδρίαση είναι τακτική και θα γίνει με φυσική παρουσία (ώρα έναρξης τις 19.00),  στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας( παρ. οδός Ναυπλίου – Ν.Κίου ).

Τα προς συζήτηση θέματα της Ημερήσιας διάταξης είναι:

1o θέμα: Περί επανορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημ. Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.), κατόπιν της αρ.πρ. 12919/ 11-02-2024 απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

2o θέμα: Περί ορισμού αντιπροσώπων στο ΔΣ του συνδέσμου με την επωνυμία «Διαδημοτικός Σύνδεσμος Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Ναυπλίου- Επιδαύρου» .

3ο θέμα: Επί εισηγητικής απόφασης που αφορά την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας και του τέλους συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη της 25ης Μαρτίου 2024 στη ΔΚ Ναυπλιέων.

4ο θέμα: Περί έγκρισης έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ ́ Τριμήνου έτους 2023 του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ  Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.

5ο θέμα: Επί εισηγητικής απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα Β – Γ – Δ επί δημοτικής οδού για την κυκλοφοριακή μελέτη Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αργολίδας στα πλαίσια του έργου: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».

6ο θέμα: Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του υποέργου «Προσθήκη αιθουσών στο Δημ. Σχολείο Αγ. Τριάδας» , με κωδικό ΟΠΣ 5054013 στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

7ο θέμα: Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του υποέργου «Εργασίες ανάπλασης τμημάτων περιοχή Ψαρομαχαλά», ΑΑ1 της πράξης “Ανάπλαση τμημάτων περιοχή Ψαρομαχαλά” με κωδικό ΟΠΣ ”5044913”.

8ο θέμα: Περί έγκρισης εισόδου -εξόδου και της σχετικής σήμανσης που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία στεγασμένου χώρου στάθμευσης σκαφών με χώρο συνεργείου επί δημοτικής οδού εκτός ορίων οικισμού ΔΚ Δρεπάνου ΔΕ Ασίνης.

9ο θέμα: Περί έγκρισης εισόδου -εξόδου και της σχετικής σήμανσης που αφορά ανέγερση ισόγειας κατοικίας επίδημοτικής οδού στην περιοχή «ΓΚΟΥΜΟΥΡΑΔΑ» εκτός ορίων οικισμού ΔΚ Δρεπάνου ΔΕ Ασίνης.

10ο θέμα: Περί χρήσης των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας και καθορισμού του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων.

11ο θέμα: Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου μέσω αναπλάσεων – Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δ. Ναυπλιέων».

12ο θέμα: Περί κατανομής επιχορήγησης Δήμων από ΚΑΠ για επισκευές -συντηρήσεις και λειτουργικές δαπάνες σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

13ο  θέμα: Περί αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .

14ο θέμα: Περί αποζημίωσης μελών για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των ΝΠΔΔ Σχολικών Επιτροπών του Δήμου.

15ο θέμα: Περί ορισμού εκπροσώπου Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Δίκτυο Πόλεων -Βιώσιμη Πόλη.

16ο θέμα: Περί αντικατάστασης μελών επιτροπής για την παρακολούθηση και την παραλαβή υπηρεσιών με τίτλο «Κατασκευή νέας ιστοσελίδας Δήμου Ναυπλιέων με δυνατότητα Πρόσβασης από ΑΜΕΑ».