Ο Ορφανός στελεχώνει Επιτροπές και ξεκινά

206

Το Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής είναι το δεύτερο αποφασιστικό βήμα προετοιμασίας της Δημοτικής Αρχής του Δημήτρη Ορφανού.

Την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ψηφίσουν για την στελέχωση σημαντικών Επιτροπών που είτε μεριμνούν για σημαντικές λειτουργίες του Δήμου (Π.χ. Επιτροπές Παιδείας) είτε εκπροσωπούν τα συμφέροντα του Δήμου σε όργανα ευρύτερης δικαιοδοσίας (Π.χ. ΦΟΔΣΑ).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (παρ. οδός Ναυπλίου – Ν.Κίου) με ώρα έναρξης στις 14:00.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, σε αντίθεση με τη δημοτική αρχή Κωστούρου που χρησιμοποιούσε το γράμμα του νόμου για να αποκλείει την παρουσία Δημοτών, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βαγγέλης Λαμπρόπουλος, έχει δηλώσει στο akromolio.gr (και το τηρεί) ότι «θα σεβαστεί το δικαίωμα των Δημοτών για παρουσία τους, με επαρκείς γνωστοποιήσεις της θεματολογίας». Αρκεί, προσθέτουμε εμείς, και οι Δημότες να σέβονται το χώρο και την διαδικασία διευκολύνοντας το Προεδρείο στην ομαλή εξέλιξη των συνεδριάσεων.

ΤΑ 9 ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1o θέμα: Περί ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημ. Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α Ν.).

2o θέμα: Περί ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου».

3ο θέμα: Περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Οίκος Ευγηρίας-Πρόνοια Μαρίας Κ. Ράδου».

4ο θέμα: Περί ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ναυπλιέων».

5ο θέμα: Περί ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ναυπλιέων».

6ο θέμα: Περί λήψης απόφασης για την εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Ναυπλιέων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), εξ αναβολής.

7ο θέμα: Περί εκλογής εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ).

8ο θέμα: Περί ορισμού νέου Δημάρχου Ναυπλιέων ως προέδρου της διαχειριστικής επιτροπής του κληροδοτήματος «Ηλία Δρούζα» και εξουσιοδότηση υπαλλήλου περί διαχείρισης των κινήσεων του τραπεζικού λογαριασμού.

9ο θέμα: Περί ορισμού μέλους στην επιτροπή καταγραφής και απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων.