ΑΡΓΟΣ: Συμβούλια, Επιτροπές και Εκπρόσωποι

58

Με 24 θέματα στην Ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών, ο Πρόεδρος του Σώματος κ. Κων. Αναγνωστόπουλος, συγκαλεί του Δημοτικούς Συμβούλους για να αποφασίσουν επ’ αυτών. Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης αναφέρονται στην εκλογή Συμβουλίων, Επιτροπών και Εκπροσώπων σε Φορείς προκειμένου να ξεκινήσει να λειτουργεί ο μηχανισμός του Δήμου. Υπάρχουν ακόμη και κάποια θέματα επείγοντα που –προφανώς- κρίθηκε ότι χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024, (έναρξη 17:00) στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο). Η παρακολούθηση της συνεδρίασης είναι ανοικτή για τους Δημότες και περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
1. Περί αντικαταστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Άργους – Μυκηνών» με το διακριτικό τίτλο: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης» – εισηγητής ο κ. Χ. Σελλής.
2. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» – εισηγητής ο κ. Π. Μπουλούκος.
3. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» – εισηγητής ο κ. Π. Μπουλούκος.
4. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Πολιτισμού – εισηγητής ο κ. Π. Μπουλούκος.
5. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς – εισηγητής ο κ. Χ. Φλεβάρης.
6. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Αθλητισμού – εισηγητής ο κ. Σ. Δαμάλας.
7. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας – εισηγητής ο κ. Γ. Αλεξανδρόπουλος.
8. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Πρασίνου και Αστικού Σχεδιασμού – εισηγητής ο κ. Γ. Αλεξανδρόπουλος.
9. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης – εισηγητής ο κ. Σ. Δαμάλας.
10. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – εισηγητής ο κ. Π. Καμπόσος.
11. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων – εισηγητής ο κ. Α. Λιόλιος.
12. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Θεμάτων και Αλιείας – εισηγητής ο κ. Χ. Φλεβάρης.
13. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Νεότητας – εισηγητής ο κ. Α. Βαρδάκας.
14. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Σχεδίου Πόλης και Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου – εισηγητής ο κ. Κ. Αδρακτάς.
15. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου Άργους – Μυκηνών στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» – εισηγήτρια η κ. Α. Αργυροπούλου.
16. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου Άργους – Μυκηνών στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Ελπίδα Ζωής» – εισηγητής ο κ. Π. Καμπόσος.
17. Περί ορισμού επιτροπής καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 186 Κ.Δ.Κ.) – εισηγητής ο κ. Φ. Κολεβέντης.
18. Επί του από 25-1-2024 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Μείωση ενοικίου περιπτέρου (παρ. 4 άρθρο 9 του Ν. 4071/2012)» – εισηγητής ο κ. Φ. Κολεβέντης.
19. Επί του από 25-1-2024 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Μείωση ενοικίων αστικών καταστημάτων (παρ. 4 άρθρο 9 του Ν. 4071/2012)» – εισηγητής ο κ. Φ. Κολεβέντης.
20. Εκμίσθωση καντίνας – αναψυκτηρίου στη Ν. Κίο – εισηγητής ο κ. Κολεβέντης.
21. Περί εκμίσθωσης της Αίθουσας Τέχνης και πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος» σύμφωνα με το άρθρο 192 του Νόμου 3463/2006 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 196 παρ. 2 του Νόμου 5043/2023 – εισηγητής ο κ. Π. Μπουλούκος.
22. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Άργους – Μυκηνών, Υ/Ε 2: Αγροτική οδοποιίαΔ.Ε. Άργους, Κουτσοποδίου, Λέρνας και Ν. Κιου» – εισηγητής ο κ. Κ. Αδρακτάς.
23. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Λέρνας» – εισηγητής ο κ. Κ. Αδρακτάς.
24. Εκλογή Εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) – εισηγητής ο κ. Α. Βαρδάκας.