Κονδύλια από Βρυξέλες για Δήμους και Σχολεία

49

γράφει ο Dr. Νίκος Μπογονικολός*

Αναφορικά με τα σχολεία και τη λειτουργία τους, οι δήμοι γνωρίζουν μόνο για χρηματοδοτήσεις που δίδονται από ΕΣΠΑ για αγορά κάποιου σχολικού εξοπλισμού και για κτηριακά. Αγνοούν τελείως την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

Θα ξεκινήσω με ένα παράδειγμα και ξεκάθαρο της νοοτροπίας που κυριαρχεί, ότι το υπουργείο παιδείας θα αγοράσει και θα στείλει δια δραστικούς  πίνακες στα σχολεία από χρήματα ΕΣΠΑ. Μια χαρά ωραίος εξοπλισμός. Όμως και με την ιδιότητά μου ως βασικό πτυχίο μαθηματικά και ειδίκευση διδακτική μαθηματικών θα ρωτήσω τα αυτονόητα. Καλά οι διαδραστικοί πίνακες πήγαν στα σχολεία. Η διδασκαλία με τέτοια νέα μέσα απαιτεί:

  • Παροχή τεχνογνωσίας και γνώσης στους καθηγητές για την καλύτερη αξιοποίηση τους.
  • Απόκτηση εμπειριών και καλών πρακτικών από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που ήδη τους χρησιμοποιούν.
  • Ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων
  • Πρόβλεψη πειραματικών διδασκαλιών.
  • Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων για σχετικές αναβαθμίσεις.

Φυσικά αυτά κατά την παραδοσιακή μέθοδο θα το δούνε στο μέλλον! Έτσι έγινε και γίνεται με τα σχολικά εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Δρ. Νίκος Μπογονικολός

Να λοιπόν η ευκαιρία για τους δήμους να αξιοποιήσουν άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα κατευθείαν από Βρυξέλλες, με διεθνείς συνεργασίες για να βοηθήσουν το σχολείο τους!

Ευρωπαϊκά διασυνοριακά προγράμματα όπως, κατάρτισης και εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης και άλλα, θα μπορούσαν όχι μόνο να χρηματοδοτήσουν αυτά που αναφέρω ως προαπαιτούμενα για την καλή χρήση των διαδραστικών πινάκων αλλά να αποτελέσουν και μελέτες ωρίμανσης για να αποκτήσουν επιπλέον χρήματα από ΕΣΠΑ οι δήμοι για τα σχολεία τους.

Μιλούν όλοι για ανοικτά σχολεία και με τεχνολογία κλπ, όμως αυτά θέλουν τόλμη και αποδοχή της πρωτοπορίας. Οι δήμοι μέσα από τη Σχολική Δημοτική Επιτροπή μπορούν να το κάνουν πολύ πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά απ΄ ότι το υπουργείο.

Σκεφτείτε ότι το τεράστιο πρόγραμμα erasmust που υπάρχει δεκαετίες οι σχολικές επιθεωρήσεις σε επίπεδο περιφερειών το αξιοποιούν μόνο σε πολύ μικρό μέρος με τα προγράμματα ανταλλαγής επισκέψεων σχολείων. Καλά και χρήσιμα και αυτά αλλά είναι ένας μόνο άξονας δράσεων και υπάρχουν πολλοί άλλοι στο erasmust.

Αν οι δήμοι δεν ξέρουν ή φοβούνται το άγνωστο ας ψαχτούν να βρουν τρόπους συνεργασιών με φορείς που είναι έμπειροι σε τέτοια Ευρωπαϊκά προγράμματα. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις Βρυξέλλες και σε άλλες χώρες.

Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούν να συμβάλουν ως εργαλεία χρηματοδότησης αλλά και απόκτησης τεχνογνωσίας από τους δήμους, από τα στελέχη τους και από όλους τους ανθρώπους της εκπαιδευτικής κοινότητάς.

Προσωπικά ασχολούμαι και γνωρίζω τέτοιες καλές πρακτικές σε όλη την Ευρώπη από το 1992. Μήπως ήρθε η ώρα και για τους Ελληνικούς δήμους;

*Ο Dr. Νίκος Μπογονικολός είναι Μαθηματικός.

Κάτοχος MSc στην Κυβερνητική και διδακτορική διατριβή στο Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Kharkov.

Συγγραφέας βιβλίων και άρθρων

σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής (Blockchain, AI, IoT).