Ερμιονίδα: 7 αντιδήμαρχοι και 2 αναπληρωτές Δήμαρχοι

141
Γιάννης Γεωργόπουλος

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας Γιάννης Γεωργόπουλος, πρώτος από όλους τους νέους Δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, όρισε 7 Δημοτικούς Συμβούλους ως αντιδημάρχους του Δήμου Ερμιονίδας και τους ανέθεσε συγκεκριμένα καθήκοντα. Όρισε επίσης και τον αναπληρωτή του για περιπτώσεις μακρόχρονης απουσίας ή κωλύματος.

Όλοι οι αντιδήμαρχοι (και ο αναπληρωτής του) έχουν θητεία ενός έτους, η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024. Εξ αυτών, οι πέντε είναι έμμισθοι και οι δύο άμισθοι.

Έμμισθοι αντιδήμαρχοι θα είναι οι Kωνσταντίνα Κόκκαλη, Ιωάννης Τσαμαδός, Ελένη Βλάσση-Δημαράκη, Δαμιανός Κουτούβαλης και  Γεώργιος Πιτσάς. Χωρίς μισθό οι Βασιλική Πραχαλιά και Μαρία Στάπα.

Αναπληρωτής Δήμαρχος ορίσθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Κόκκαλης και αναπληρωτής του κ. Κόκκαλη ο κ. Ιωάννης Τσαμαδός.

Η απόφαση με τις αρμοδιότητες των 7 Αντιδημάρχων του Δήμου Ερμιονίδας στον σύνδεσμο https://ermionida.gr/wp-content/uploads/2023/12/11600_%CE%9F%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CF%89%CE%BD-1.pdf