Η αλλοίωση του σύγχρονου ανθρώπου

47
Βλαδίμηρος Κυριακίδης

«Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει παραπληροφορηθεί και έχει γίνει άπληστος.

Δεν είναι ο άνθρωπος της γνώσης ούτε της πραγματικής μόρφωσης.

Ο άνθρωπος δεν μπορεί να παλέψει με τις σειρήνες της τεχνολογίας και του καπιταλισμού».

Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Ηθοποιός