Αλλαγές προσώπων στα όργανα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας. Ο Ανδρέας Μπράγκας νέος Πρόεδρος

117
Ο Ανδρέας Μπράγκας, νεος Πρόεδρος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, μετά από ανασυγκρότηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022, η νέα σύνθεση των διοικητικών της οργάνων διαμορφώθηκε ως εξής:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπράγκας Ανδρέας, Δ.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπάρλας Απόστολος, ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / Γ.Ε.Ε.

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ντούμας Ηλίας, Τ.Α. ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

ΤΑΜΙΑΣ: Ντούμας Ηλίας, Τ.Τ. ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ

ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δέμης Νικόλαος, Α.Τ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

ΜΕΛΗ:

Μούγιος Αθανάσιος, Α.Τ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ /ΔΙΑΣ.

Τζαρίμας Ιωάννης, Α.Τ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Κορολή Ευσταθία, Τ.Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρινόπουλος Αναστ, Τ.Α. ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπανδριανού Μαρία, Τ.Τ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αραλάγιος Σταύρος, Τμ. Τουρ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
-Ζαχαριάς Κωνσταντίνος, Τ. Ε. Φ. Κ. Κ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

-Όλγας Κωνσταντίνος, Τ.Α.ΝΑΥΠΛΙΟΥ

-Φλεβάρης Παναγιώτης, Α.Τ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

-Κορολή Ευσταθία, Τ.Α. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΜΒ. ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
-Μπενέκος Γεώργιος, Α.Τ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ /ΔΙΑΣ. Τακτικό μέλος

Η ανάγκη ανασυγκρότησης προέκυψε μετά την παραίτηση του μέχρι χθες Προέδρου Σπύρου Κατσίρη, λόγω επικείμενης συνταξιοδότησής του.

Ο νέος Πρόεδρος, Απόστολος Μπάρλας, κατείχε τη θέση του Γραμματέα, μέχρι χθες.

Νέο μέλος στο Δ.Σ. που κάλυψε τη θέση του αποχωρούντος τ. Προέδρου είναι η Ευσταθία Κορολή.