Η επιστροφή του Ασώτου συνοδεύεται πάντοτε από ένα γερό τσιμπούσι. Η περίπτωση του Έντυ Μπουζαλά

256
Έντυ Μπουζαλάς με Δημήτρη Κωστούρο

 Το Ευαγγέλιο αναφέρει ότι «ο αρχηγός της οικογένειας, για την επιστροφή του Ασώτου, θυσίασε τον μόσχο τον σιτευτό». Δεν εξηγεί όμως αν αυτό συνέβη κατόπιν συνεννόησης με τον Άσωτο υιό και αν αυτή η συνεννόηση διευκόλυνε την επιστροφή. Το ίδιο εδάφιο αναφέρει ότι ο αρχηγός της οικογένειας είπε, προς τα παιδιά του που διαμαρτυρήθηκαν για την ευνοϊκή συμπεριφορά ότι «δεν πρέπει να διαμαρτύρονται και αντιθέτως να χαίρονται για την επιστροφή του ασώτου, έστω και αν αυτοί δεν κερδίζουν τίποτα παρά την πιστότητα που είχαν επιδείξει».

Κατ’ αναλογία, η επιστροφή του Έντυ Μπουζαλά που είχε φύγει εκτοξεύοντας βαριές κατηγορίες και στη συνέχεια συντάχθηκε με την αντίπαλη παράταξη θα πρέπει να προκαλέσει χαρά στους Δημοτικούς Συμβούλους του Δημ. Κωστούρου. Να μην λάβουν υπ’ όψη τα χρόνια που πέρασε με τον Παναγιώτη Αναγνωσταρά και την πολύ στενή επαγγελματική σχέση που είχε αναπτύξει με τον Κώστα Μάκαρη.

Είναι άγνωστο αν “τα παιδιά της οικογένειας” θα ακούσουν τις παραινέσεις του δημάρχου. Ενός δημάρχου που τις τελευταίες ημέρες προχώρησε σε δεσμευτικές αναγγελίες σημαντικών χωματουργικών έργων που αφορούν κατασκευές ή διαμορφώσεις πλατειών και κήπων. Δηλαδή έργων που φέρνουν φίλους στην παράταξη.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Έντυ Μπουζαλάς στη δήλωσή του περί συστράτευσης με τον Δημ. Κωστούρο: «Για μένα μοναδικός στόχος ήταν και παραμένει η ανάπτυξη του τόπου μας και η ευημερία όλων…» και «…αποφάσισα να συστρατευτώ με τη παράταξη του Δημάρχου στις επόμενες δημοτικές εκλογές…».

«…Εστιάζω σε όσα μπορούν να μας ενώνουν», τονίζει κλείνοντας την αιτιολόγηση της επανόδου του ο -κατά το Ευαγγέλιο- «άσωτος υιός».

Νικηφόρος Λυκίδης

(Η φωτογραφία προέρχεται από το Argolida 24)