Με απόφαση Βορίδη κάλυψη των Δήμων σε μηχανικούς

54
Μάκης Βορίδης

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, προώθησε την κάλυψη των αναγκών των Δήμων σε μηχανικούς, έχοντας ως στόχο την ενίσχυσης του αναπτυξιακού ρόλου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω της στελέχωσής τους με εξειδικευμένο προσωπικό.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου, θα τεθούν για έγκριση 351 θέσεις μηχανικών εκ των οποίων οι 156 θα στελεχώσουν τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων ενώ οι υπόλοιποι 195 θα κατευθυνθούν σε άλλες υπηρεσίες των δήμων.

Ο συνολικός αριθμός αιτημάτων που υπεβλήθησαν από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού για μηχανικούς ανέρχεται σε 434 και το ποσοστό ικανοποίησης σε 81%.

Τους τελευταίους 20 μήνες έχουν ενταχθεί στους ετήσιους προγραμματισμούς προσλήψεων 770 μηχανικοί, ενώ πρόσφατα δημιουργήθηκαν 150 πρόσθετες οργανικές θέσεις για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών Δόμησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προσελήφθη μόλις ένας μηχανικός για την κάλυψη των αναγκών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.