Γιατί απέργησαν οι δικαστικοί υπάλληλοι

66

Οι δικαστικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα απέργησαν την Τετάρτη 2 Μαρτίου, διεκδικώντας:

ΠΡΩΤΟΝ: «Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας».
Όπως οι ίδιοι λένε: «Ο αριθμός των προσλήψεων που αναμένεται να γίνουν εντός του επόμενου έτους δεν επαρκεί για να καλύψει ούτε καν τις επικείμενες συνταξιοδοτήσεις (ενενήντα παραιτήσεις καταγράφηκαν μόνο για τον μήνα Δεκέμβρη του 2021)».

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: «Να καλυφθούν οι μισθολογικές μας απώλειες από τις περικοπές, το πολύχρονο «πάγωμα» των μισθών μας, την ακρίβεια!!»
Διεκδικούν την επαναθεσμοθέτηση:

-του επιδόματος ειδικών συνθηκών,

-την επαναχορήγηση του 13ου – 14ου μισθού,

-την κατάργηση της «εισφοράς αλληλεγγύης» που διατηρείται μόνο στο Δημόσιο,

-την αναγνώριση της διετίας 2016-2017,

-την αύξηση των οδοιπορικών των επιμελητών και

-την πληρωμή όλων των υπερωριών.

ΤΡΙΤΟΝ: « Έξω οι εργολάβοι και οι ιδιώτες από τα Δικαστήρια».
Διεκδικούν «Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθαριότητας και τεχνικού προσωπικού για τη συντήρηση, την επισκευή και την ασφαλή λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και του αναγκαίου προσωπικού για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων και της ψηφιακής καταγραφής των πρακτικών».

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: «Να εργαζόμαστε σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας».
Ζητάνε: «Στέγαση των Δικαστικών Υπηρεσιών σε σύγχρονα ασφαλή κτίρια με μέτρα προστασίας από τα φυσικά φαινόμενα. 

Ουσιαστική βελτίωση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής».

Και ακόμη:

-Πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού στις δικαστικές υπηρεσίες.

-Ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας μας από την πανδημία.