Το Δίκτυο Πολιτών Ναυπλίου για τον Παλαμήδη

69

Το Ναύπλιο ονομάστηκε έτσι από τον πρώτο βασιλιά του τον Ναύπλιο, γιό του Ποσειδώνα και της Δαναΐδος Κλυμένης, θυγατέρας του Δαναού. Ο Παλαμήδης ήταν υιός του Ναύπλιου.

Θεωρείται εφευρέτης και των μέτρων και των σταθμών, των νομισμάτων, της διαιρέσεως του χρόνου σε ώρες ημέρες, μήνες, των στρατιωτικών μονάδων και πολλών άλλων, ακόμη και παιχνιδιών.

Ο Παλαμήδης κατέστη ευεργέτης της ανθρωπότητος με πολλές και σπουδαίες ανακαλύψεις του. Η βασική συνεισφορά του Παλαμήδη η οποία επέδρασε στον εκπολιτισμό της Ευρώπης ήταν ο διαχωρισμός των Φωνηέντων από τα σύμφωνα και η εφεύρεση του αρχαίου ελληνικού φθογγικού αλφαβήτου. Μια μορφή του Φθογγικού αλφαβήτου, αυτή των Χαλκιδαίων, προωθήθηκε στους αρχαίους Λατίνους και από αυτούς σε όλο τον κόσμο που κατέκτησαν. Έτσι όλοι οι λαοί απέκτησαν γραπτό λόγο, του οποίου αποτέλεσμα είναι η σημερινή μεγάλη πολιτιστική πρόοδος σε όλες γενικά τις μορφές της.

Οι τραγικοί ποιητές έγραψαν γι’ αυτόν πολλές σχετικές τραγωδίες. Μεταξύ αυτών και το έπος η «Παλαμήδεια».

Το Δίκτυο Πολιτών Ναυπλίου τιμώντας τον Παλαμήδη ζητά

«ο δήμος να κατασκευάσει άγαλμα του εφευρέτη του Φθογγικού Αλφαβήτου και ευεργέτη της ανθρωπότητας.

Το άγαλμα να τοποθετηθεί στην είσοδο της πόλης από την πλευρά της Νέας Κίου, μέσα σε οριοθετημένο πάρκο που θα πρέπει να είναι εύκολα επισκέψιμο».