Προκηρύχθηκε Διαγωνισμός εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

97
Μάκης Βορίδης. Υπουργός Εσωτερικών

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη προκηρύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ο 28ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

Υπενθυμίζεται ότι με την καθοδήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και σε στενή συνεργασία με εμπειρογνώμονες της γαλλικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (École Nationale d’ Administration-ΕNA), διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο, η νομοθετική πρόταση για ένα νέο πιο απαιτητικό πλαίσιο αξιολόγησης των υποψήφιων σπουδαστών-στριών της ΕΣΔΔΑ, που αφορά στο β’ στάδιο του διαγωνισμού.

Στόχος του Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη είναι η αναβάθμιση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προκειμένου τα στελέχη που θα αποφοιτήσουν από αυτή να λάβουν τα απαραίτητα εκπαιδευτικά εφόδια που θα τους επιτρέψουν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες και απαιτητικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 25/8/2021 έως και τη Δευτέρα 13/9/2021. 

Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021.