Οι βουλευτές των αστικών κομμάτων δεν δηλώνουν όλα τα εισοδήματα

149

Η αποκάλυψη ότι οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων της Βουλής, αποκρύπτουν εισοδήματα, έγινε με επίσημη ανακοίνωση του ΚΚΕ, όπου αναφέρει «…οι βουλευτές του ΚΚΕ δηλώνουν στο “Πόθεν Έσχες” όλες τις αποδοχές που εισπράττουν με την ιδιότητα του βουλευτή (αποζημίωση, επιδόματα) κ.λπ. -φορολογητέες και μη- κάτι το οποίο είναι ο πολιτικά και νομικά ενδεδειγμένος τρόπος δήλωσης “Πόθεν Έσχες”» (Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους οι οποίοι αποκρύπτουν τα μη φορολογούμενα έσοδά τους, αποζημίωση, επιδόματα κ.λπ., εμφανίζοντας έτσι πλαστή εικόνα των πραγματικών εισοδημάτων τους, με προφανές κίνητρο να μην εξαγριώνουν τους πληβείους έλληνες ψηφοφόρους).

Στην ίδια ανακοίνωση το ΚΚΕ ενημερώνει ότι τα εμφανιζόμενα ως έσοδα του Δημήτρη Κουτσούμπα από την μισθοδοσία του από το Κοινοβούλιο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, διότι τα χρήματα της μισθοδοσίας του τα συνεισφέρει όλα στο κόμμα.

«Ο σύντροφος Γραμματέας καταθέτει το σύνολο του μισθού του στο κόμμα και αμείβεται από το κόμμα με 800 ευρώ το μήνα ως επαγγελματικό μας στέλεχος», αποκαλύπτει το κόμμα –χαϊδεμένο παιδί του συστήματος.

«Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, όπως και όλοι οι βουλευτές του ΚΚΕ, αμείβεται με την αποζημίωση των στελεχών του Κόμματος, ύψους 800 ευρώ το μήνα. Κατά συνέπεια το σύνολο των αποδοχών του -ως βουλευτή- κατατίθεται στο ταμείο της Κεντρικής Επιτροπής, σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ», επισημαίνει το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Επίσης, το γεγονός ότι το ύψος των βουλευτικών αποδοχών του Δ. Κουτσούμπα εμφανίζεται αυξημένο σε σχέση με άλλων πολιτικών αρχηγών, οφείλεται στο ότι οι βουλευτές του ΚΚΕ δηλώνουν στο “Πόθεν Έσχες” όλες τις αποδοχές που εισπράττουν με την ιδιότητα του βουλευτή (αποζημίωση, επιδόματα) κ.λπ. -φορολογητέες και μη- κάτι το οποίο είναι ο πολιτικά και νομικά ενδεδειγμένος τρόπος δήλωσης “Πόθεν Έσχες”».

Προσθέτει, επίσης, ότι «η επανάληψη αυτού του φαινομένου, δηλαδή του διαφορετικού τρόπου δήλωσης των εισοδημάτων των βουλευτών, γεννά εύλογα ερωτηματικά, γι’ αυτό και η αρμόδια επιτροπή της βουλής θα πρέπει να ρυθμίσει το ζήτημα αυτό, έτσι ώστε να αποτυπώνονται ενιαία όλες οι αποδοχές των βουλευτών και των πολιτικών αρχηγών».