Έτσι αχρηστεύεται ο σχεδιασμός Ερντογκάν για αναγνώριση του ψευδοκράτους μέσω εξαγοράς Ελληνικών περιουσιών στα κατεχόμενα

219

γράφει ο Πολύδωρος Ιππ. Δάκογλου

Ο Τούρκος κατακτητής πρότεινε στους Έλληνες της Κύπρου, που έχουν περιουσία στην Αμμόχωστο, να αγοράσει τα σπίτια και τα κτήματά τους στην υπό κατοχή περιοχή. Απώτερος στόχος του η αναγνώριση των κατεχομένων ως κρατικής οντότητας.

Υπάρχουν κάποιοι που σκέπτονται να ανταποκριθούν. Είτε γιατί έχουν ανάγκη τα χρήματα είτε γιατί δεν πιστεύουν πως οι πολιτικοί που σήμερα κυβερνούν την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο, θα θελήσουν και θα μπορέσουν να απελευθερώσουν τα κατακτημένα.

Πολύδωρος Ιππ. Δάκογλου

Προς όλους αυτούς, η Ελληνική κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να προτείνει, ως προσωρινή λύση, να κάνει η Ελλάδα την αγορά. Να περάσουν σε Ελληνικά χέρια οι τίτλοι ιδιοκτησίας. Να αγοράσει η κυβέρνηση τις περιουσίες των Ελλήνων της Κύπρου στα κατεχόμενα, με δικαίωμα επιστροφής τους μόλις τα κατακτημένα ελευθερωθούν.

Ο Ελληνισμός, όπου γης, θα κινητοποιηθεί για ένα τέτοιο σκοπό. Τα χρήματα μπορούν να βρεθούν. Είτε ως μετρητά είτε ως ομόλογα είτε ως μετοχές μιας υπό ίδρυση Κτηματικής Εταιρείας που θα έχει τα κτήματα ως αντίκρισμα. Τεχνικά, αυτό είναι εφικτό.

Με τον τρόπο αυτό ο σχεδιασμός του Ερντογκάν για αναγνώριση της κατεχόμενης περιοχής ως ανεξάρτητου κράτους αχρηστεύεται. Οι τίτλοι κυριότητας παραμένουν υπό Ελληνική ιδιοκτησία, όσοι Έλληνες της Κύπρου επείγονται να πουλήσουν το κάνουν υπό μορφή ανακαλούμενης πώλησης και η Ελλάδα, ως κράτος, ανταποκρίνεται (έστω και έτσι) στην μητρική της υποχρέωση (κατ’ άλλους στην ευθύνη της για την τουρκική κατοχή).

Θα βρεθούν πολιτικοί ή κόμματα να υιοθετήσουν την ιδέα; Θα θελήσει η κυβέρνηση να αποδείξει πως νοιάζεται για τους Έλληνες και τον Ελληνισμό; ΙΔΩΜΕΝ!

ΠΗΓΗ: http://koinosparanomastis.blogspot.com/2021/07/blog-post_23.html#more