Όλα τα ονόματα των Αργείων αγωνιστών του 1821. Τα συγκέντρωσε ο Αρχιπλοίαρχος Αγγελής Κλειώσης και δημοσιεύονται έξη χρόνια μετά τον θάνατό του

438

Επιβεβαιώνοντας το κύρος της και την αξιοσύνη των στελεχών της, η  “Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού” δημοσιεύει τον κατάλογο με τα ονόματα των 304 αγωνιστών της  επαρχίας Άργους, που έλαβαν  μέρος στην  Επανάσταση  του 1821, συνοδευόμενα από πλήθος πληροφοριών γι’ αυτούς.

Αγγελής Χρ. Κλειώσης [1943-2015]
Ο  κατάλογος αυτός είναι  αποτέλεσμα μιας επίπονης και μακροχρόνιας προσωπικής  έρευνας του «εξ Άργους  ορμώμενου» τ. Αρχιπλοιάρχου  και  Λιμενάρχη  Ναυπλίου, Αγγελή Χρ. Κλειώση [1943-2015].

Πρόκειται για αδημοσίευτη εργασία την οποία προσέφερε ο Χρήστος Α. Κλειώσης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, υιός του αείμνηστου Αγγελή.

Η προσφορά, η επιμέλεια και κυρίως η επίπονη συλλογή των στοιχείων από τον θανόντα επιτρέπει σήμερα την παρουσίαση στο αναγνωστικό κοινό ενός μοναδικής αξίας ιστορικού ντοκουμέντου.

Έτσι, ο θανών Αρχιπλοίαρχος Αγγελής Χρ. Κλειώσης, γνωστός για τα πατριωτικά του αισθήματα συμβάλλει με τον τρόπο του  στον πάνδημο εορτασμό  της Αργολίδας για  τα 200  χρόνια  από την έναρξη  του Απελευθερωτικού  Αγώνα.

Το σημαντικό αυτό ιστορικό ντοκουμέντο μπορείτε να διαβάσετε αξιοποιώντας τον σύνδεσμο

https://argolikivivliothiki.gr/2021/03/23/list-of-fighters-of-1821-of-the-province-of-argos/?fbclid=IwAR0Lz5sZInTfrRsQm9qKEKE0sZkMK5wEmqNH1Zm0wuUhM4-hB7UHtBgw0sk