Στην Σλοβακία το Κομμουνιστικό κόμμα χαρακτηρίσθηκε ως Εγκληματική Οργάνωση και τίθεται εκτός νόμου από την 1η Δεκεμβρίου 2020

1478
Ο Πάλατς ας μένει/ λαμπάδα αναμένει/ Λαούς να φωτίζει/ Λαούς να ανασταίνει

Με τροποποίηση του νόμου «περί Ανηθικότητας και Παρανομίας του Κομμουνιστικού Συστήματος», η οποία εγκρίθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2020 από βουλευτές του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας, το κομμουνιστικό καθεστώς θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως κατακριτέο, εγκληματικό και παράνομο, το οποίο παραβίαζε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες.

Η νέα νομοθεσία αναφέρει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τσεχοσλοβακίας, καθώς και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σλοβακίας, ήταν μια εγκληματική οργάνωση, της οποίας οι δραστηριότητες είχαν ως στόχο την καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δημοκρατικού συστήματος.

Η τροπολογία απαγορεύει την τοποθέτηση μνημείων και αναμνηστικών επιγραφών, εικόνων και συμβόλων που τιμούν, προωθούν ή υπερασπίζονται ένα καθεστώς που βασίζεται στην κομμουνιστική ιδεολογία. Απαγορεύεται επίσης η μνημόνευση εκπροσώπων του καθεστώτος της Σλοβακικής Δημοκρατίας από το 1939 έως το 1945 ή άλλου καθεστώτος που βασίζεται σε φασιστική ή ναζιστική ιδεολογία.

Απαγορεύεται επίσης, η ονομασία δρόμων και δημόσιων χώρων με ονόματα εκπροσώπων αυτών των καθεστώτων.

Η παραβίαση των απαγορεύσεων θα θεωρείται παραβίαση της δημόσιας τάξης και θα  επιβάλλεται πρόστιμο. Η νέα νομοθεσία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2020.

Στο πλαίσιο αυτό, η 24η Ιουνίου ανακηρύσσεται ως ημέρα μνήμης των θυμάτων του κομμουνιστικού καθεστώτος.

Η 21η Ιουνίου θα καταγραφεί στο ημερολόγιο ως ημέρα αποχώρησης των στρατευμάτων κατοχής του Σοβιετικού στρατού από την Τσεχοσλοβακία το 1991 και η 21η  Αυγούστου ως ημέρα των θυμάτων της κατοχής της Τσεχοσλοβακίας το 1968.

………………………………………………………………………………………..

Με στοιχεία από δημοσίευμα στο Βήμα Press της 9ης Νοεμβρίου 2020, με μετάφραση του Κων/νου Κωτάντζη (Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία-Ειδικός Ευρωπαϊκού Πολιτισμού)