Θετικό το Δ.Σ. Καλαμάτας στην δημιουργία υδατοδρομίου

97

Θετική γνώμη στη «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου “Δημιουργία υδατοδρομίου Λιμένα Καλαμάτας”» εξέφρασε το Δ.Σ. κατά την συνεδρίασή του με τηλεδιάσκεψη.
Το υδατοδρόμιο θα περιλαμβάνει χερσαίες και πλωτές εγκαταστάσεις πολύ μικρού μεγέθους. Επιπλέον θα χρησιμοποιούνται θαλάσσιοι διάδρομοι για την προς – αποθαλάσσωση των υδροπλάνων. Οι χερσαίες εγκαταστάσεις προτείνεται να χωροθετηθούν στη δυτική προβλήτα, εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας. Εντός της χερσαίας επιφάνειας του υδατοδρομίου θα εγκατασταθεί προκατασκευασμένος, μετακινούμενος οικίσκος, για την εξυπηρέτηση  των επιβατών των υδροπλάνων και του πτητικού έργου γενικότερα.

Η επιφάνεια του οικίσκου θα είναι 50,0 – 60,0 τ.μ., ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες. Η επιφάνεια αυτή κρίνεται επαρκής καθώς, σύμφωνα με την πργ. 2β του Ν. 4568/2018, κατά την αναμονή επιβατών  απαιτείται χώρος 1,2 τ.μ. ανά εξυπηρετούμενο επιβάτη. Θα περιλαμβάνει χώρους για την έκδοση και έλεγχο των εισιτηρίων, την αναμονή των επιβατών και τη φύλαξη των αποσκευών τους καθώς και χώρους υγιεινής.
Για τον ελλιμενισμό των υδροπλάνων θα εγκατασταθεί μια πλωτή προβλήτα σχήματος “Γ”, διαστάσεων εκάστου κλάδου 4,0 Χ 20,0 μ. περίπου. Η πλωτή προβλήτα θα συνδυάζεται με γέφυρα (ράμπα) για τη γεφύρωση του υψομετρικού χάσματος της επιφάνειας του νερού με την επιφάνεια της σταθερής, δυτικής προβλήτας του λιμένα.
Επιπλέον, το υδατοδρόμιο Καλαμάτας θα περιλαμβάνει και νοητή, θαλάσσια επιφάνεια (διάδρομοι προς αποθαλάσσωσης) για τη διενέργεια των διαδικασιών προς αποθαλάσσωσης. Οι διάδρομοι αυτοί “χωροθετούνται” εξωτερικά του λιμένα της Καλαμάτας.
Τα υδροπλάνα που θ’ αναλάβουν το πτητικό έργο μπορούν να μεταφέρουν 19 επιβάτες και αναμένεται να αυξάνεται σταδιακά και αγγίζοντας, σε βάθος πενταετίας, τα είκοσι ζεύγη πτήσεων με αφίξεις και  αναχωρήσεις ημερησίως.