Σε πέντε αράδες μια κοσμοθεωρία!!!

216

Από το προσωπικό λογαριασμό του Σπύρου Παπαδόπουλου…

.. Από άνθρωπος μιάς τάξης, γίνομαι σοσιαλιστής..

.. Από στενός πατριώτης, γίνομαι Εθνικιστής..

 .. Αγαπώ πάρα πολύ τόν άνθρωπο γιά να γίνω στενός σοσιαλιστής.

Αγαπώ πάρα πολύ τόν άνθρωπο γιά νά γίνω στενός πατριώτης. Αγαπώ πάρα πολύ τόν άνθρωπο γιά νά νοιώσω τόν εαυτό μου άτομο. Από άνθρωπος μίας τάξης, γίνομαι σοσιαλιστής, μέ τήν πλατιά έννοια, καί θέλω μιά καινούρια οικονομία τής κοινωνίας μου καί τών άλλων κοινωνιών.

Από στενός πατριώτης γίνομαι Εθνικιστής , μέ τή συνείδηση τού έθνους μου καί όλων των άλλων Εθνών, γιατί οί διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, καί έχω τή συνείδησή τους, καί χαίρομαι πού υπάρχουν αυτές οί διαφορές πού μέ τίς αντιθέσεις τους, μέ τίς αντιλήψεις τους, υψώνουν τήν ανθώπινη συνείδηση καί ενέργεια. Από άτομο Γίνομαι άνθρωπός “

(Από τό προσωπικό ημερολόγιο τού Ίωνος Δραγούμη, 18 Μαρτίου τού 1919..)

Καλημέρα στόν απανταχού τής γής σκεπτόμενο καί ΜΑΧΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ!

ΌΣΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΊ !