Προσλήψεις Σχολικών Καθαριστριών από τον Δήμο Ναυπλιέων

132

Στην άμεση πρόσληψη 28 σχολικών καθαριστριών προχωρά ο Δήμος Ναυπλιέων.
Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 11 καθαρίστριες με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης και 17 με ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της με αριθμό ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωσης του Δήμου Ναυπλιέων και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:[email protected].
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 και λήγει την
Τρίτη 25 Αυγούστου 2020.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
Ναυπλιέων
https://nafplio.gr/neamenu/anakoinoseismenu/5045–24022020.html.