Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος

146
+Γιάννης Ρηγόπουλος

 

“Πνίξαν τον τόπο τα χορτάρια κι όμως
εκεί που ο άνθρωπος εδιάβει
έμεινε χαραγμένος ένας δρόμος…”

Γιάννης Ν. Ρηγόπουλος

(Από την συλλογή ΧΙΜΑΙΡΟΠΛΟΚΟΣ, 1969)