Εξαιρετικής ποιότητας τα ύδατα για τους κολυμβητές στο Δήμο Κορινθίων

60

Εξαιρετικής ποιότητας παραμένουν και για το μήνα Ιούλιο τα ύδατα στις αναφερόμενες ακτές του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ του ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ &ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ)

Αποτελέσματα νερών κολύμβησης των ακτών  του Δήμου κορινθίων

Ιούλιος 2020

Κωδικός ακτής Όνομα ακτής Ημερομηνία

δειγματοληψίας

Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml) Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml)
 GRBW029243093101 Μικρό

Αμμόνι

 

23/7/2029

 

1

 

23

GRBW29243094101 Λέχαιο Περιγιάλι  

22/7/2020

 

1

 

8

GRBW292430961O1 Περιγιάλι 22/7/2020 1 8
GRBW29243097101 Λουτρα Ελένης- 2                                                           

23/7/2020

 

1

 

26

GRBW29243098101 Κανταρέ                                                                             

 

 

22/7/2020

2  

3

GRBW2924309910I Καλάμια 22/7/2020 1 4
GRBW292431100101 Λουτρά Ελένης-1  

23/7/2020

1 23
GRBW29243140101 Κεχριές 23/7/2020 1 26

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σε   όλες τις ανωτέρω ακτές  τα νερά κολύμβησης είναι εξαιρετικής ποιότητας.

Νομοθετικά όρια: κολοβακτηρίδια(cfu/100 ml)≤ 250

&Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml)≤ 100