Δημήτρης Νικολακόπουλος και Ανδρέας Φίλιας και άλλα νέα πρόσωπα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

112

Με την προσθήκη δύο Αντιπεριφερειαρχών διευρύνεται πλέον το σχήμα διοίκησης της Περιφερειακής Αρχής, μετά την απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη.
Ειδικότερα, Αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν οι μέχρι πρότινος Βοηθοί Περιφερειάρχη και συγκεκριμένα ο Ανδρέας Φίλιας Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο Δημήτρης Νικολακόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Ολυμπισμού.
Το υπόλοιπο σχήμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παραμένει ως έχει κι έπειτα  από τις νέες προσθήκες, διαμορφώνεται ως εξής:

ΧΩΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: Μαρία Σαλμά
Π.Ε. Αχαΐας: Χαράλαμπος Μπονάνος
Π.Ε. Ηλείας: Βασίλειος Γιαννόπουλος

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ:

ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Υποδομών και Έργων: Αθανάσιος Μαυρομμάτης

Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας: Φωκίων Ζαΐμης
Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου: Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
Πολιτισμού και Τουρισμού: Νικόλαος Κοροβέσης
Αγροτικής Ανάπτυξης: Θεόδωρος Βασιλόπουλος
Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας: Λάμπρος Δημητρογιάννης
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Ανδρέας Φίλιας
Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Ολυμπισμού: Δημήτρης Νικολακόπουλος