Αναβάθμιση οδικού άξονα Ηλείας-Μεσσηνίας. Σε 2 χρόνια θα είναι έτοιμο το Πύργος -Καλό Νερό

167

Υπεγράφη το σημαντικό οδικό αυτό έργο, ανάδοχός είναι η ΟΔΟΣ ΑΤΕ με ποσοστό έκπτωσης 46,53%. Πρόκειται για διαπεριφερειακό έργο μήκους 54 χλμ. που περιλαμβάνει εργασίες στον Νομό Ηλείας και στον Νομό Μεσσηνίας και βελτιώνει τα χαρακτηριστικά του ήδη υπάρχοντος δρόμου, αυξάνοντας το επίπεδο της οδικής ασφάλειας. Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Οι υπογραφές ”έπεσαν” την προηγούμενη εβδομάδα Το αρχικό κόστος του έργου έφτανε τα 19,8 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 15,96 εκατ.ευρώ). Η διάρκεια της σύμβασης είναι 2 χρόνια. Με πρόχειρους υπολογισμούς τα έργα, εφόσον δεν έχουμε καθυστερήσεις κατά την κατασκευαστική περίοδο, θα ολοκληρωθούν το 2021.

Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα από το ΕΠ ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ. Να θυμίσουμε ότι το Πύργος-Καλό Νερό υπήρξε τμήμα της Ολυμπίας Οδού μέχρι το 2013. Τότε στο περίφημο restart, όλο το τμήμα από την Πάτρα μέχρι την Τσακώνα είχε βγει από το αντικείμενο του έργου. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται και η περιοχή του Καϊάφα που έχει χαρακτηριστεί ως Natura.