Έτσι καλλιεργούν τα φοβικά σύνδρομα στους λαούς

98

“Στις μάζες, οι ιδέες, τα συναισθήματα, οι πεποιθήσεις διαθέτουν μια μεταδοτική δύναμη το ίδιο ισχυρή με αυτή των μικροβίων.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο πολύ φυσιολογικό, καθώς το παρατηρούμε και στα ζώα που σχηματίζουν αγέλες. Ένας πανικός, μια άτακτη κίνηση κάποιων προβάτων, δεν αργεί να επεκταθεί σε όλο το κοπάδι”.

Γκουστάβ Λε Μπον