Νανόπουλος και RECYCOM υπέγραψαν για την ανακύκλωση ενδυμάτων – υποδημάτων

107

Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, υπεγράφη η σύμβαση για την ανακύκλωση ενδυμάτων και υποδημάτων μεταξύ του Δημάρχου Κορινθίων κ. Βασίλη Νανόπουλου και του εκπροσώπου της εταιρείας RECYCOM.

Πλέον πολύ σύντομα θα τοποθετηθούν (στην πρώτη φάση του σχεδιασμού) 20 κάδοι κόκκινου χρώματος που προβλέπονται για την πόλη της Κορίνθου σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων μειώνει τα υλικά που καταλήγουν στα σκουπίδια στο μόλις 2% και δίνει την δυνατότητα της επανάχρησης με την δημιουργία στολών εργασίας, ηχομονωτικών και θερμονωτικών υλικών, υλικών γέμισης καθισμάτων αυτοκινήτων κτλ. Ήδη 35 δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα εφαρμόζουν την δράση, ο Δήμος Κορινθίων είναι ο 36ος. Η σύμβαση που υπεγράφη περιλαμβάνει πέραν της τοποθέτησης των κάδων,

  • Συντήρηση, αντικατάσταση (σε περίπτωση φθορών) και συλλογή – μεταφορά από την εταιρία, καθώς και 
  • Ανταποδοτικά οφέλη για τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου (μέρος ρουχισμού και 100 ευρώ ανά μήνα για αγορά τροφίμων από το κοινωνικό παντοπωλείο).