Οι 4 στόχοι της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας για την συμμετοχή της στην Έκθεση “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO”

53

Η παρουσία της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου  και Επιχειρηματικότητας –ΠΟΕΕ, στην Έκθεση “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO, που διεξήχθη στην Τρίπολη χαρακτηρίζεται ως επιτυχής, δεδομένου ότι επετεύχθησαν οι στόχοι που είχαν τεθεί να:

  1. Κάνει γνωστή την πρόσφατη ίδρυση της Ομοσπονδίας στις αρχές του τόπου, στο καταναλωτικό κοινό της Πελοποννήσου και βέβαια στους επιχειρηματίες.
  2. Αναδείξει τους Εμπορικούς Συλλόγους-μέλη της και να γνωστοποιήσει το σημαντικό έργο που προσφέρουν στην τοπική τους κοινωνία.
  3. Δείξει επίσης το θετικό πρόσημο που έχει για την τοπική Οικονομία η ύπαρξη της ΠΟΕΕ.
  4. Δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις που εκπροσωπεί να βρουν το δρόμο για ανάπτυξη, με κριτήριο τον εκσυγχρονισμό και την εξωστρέφεια.