ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: «Θα στηρίξουμε την πρωτοβουλία για επανασύνδεση του ρεύματος σε οικογένειες που έχουν ανάγκη»

159

 

Η Δημοτική παράταξη “Αναγένεσις στον Δήμο Πύργου”, με ανακοίνωσή της καλεί τους συνδημότες της να αξιοποιήσουν την δυνατότητα του νόμου για επανασύνδεση του κομμένου ρεύματος και συγχρόνως στηρίζει την σχετική πρωτοβουλία του αντιδημάρχου Κοινωνικής αλληλεγγύης, ενθαρρύνοντας την ανάληψη τέτοιων δράσεων και θυμίζοντας ότι στο πρόγραμμά της υπήρχε σχετική δέσμευση.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ “ΑΝΑΓΕΝΕΣΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ”

«Η επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος, σε οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη, την οποία ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος του Δήμου Πύργου κ. Βγενόπουλος, αποδεικνύει ότι η Αυτοδιοίκηση και οι αυτοδιοικητικοί βρίσκονται πιο κοντά στην κοινωνία και κατανοούν την σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν κάποιοι συμπολίτες μας.

Η παράταξή μας επικροτεί την σχετική πρωτοβουλία, που άλλωστε αποτελούσε βασικό άξονα του δικού μας προγράμματος, και καλεί την δημοτική αρχή να εξαντλήσει όλα τα όρια εφαρμογής μέτρων κοινωνικής αλληλεγγύης με αποκλειστικό κριτήριο την πραγματική ανάγκη και ΜΟΝΟΝ.

Δήμος Πύργου: Επανασύνδεση ρεύματος σε καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές

Η Κοινωνική Υπηρεσία και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πύργου ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ο Δήμος με την υπ’ αριθμ. 27073/1-10-2017 Απόφαση Δημάρχου προχώρησε στην σύσταση νέας επιτροπής για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε συμπολίτες με χαμηλά εισοδήματα και στην παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές Κ.Υ.A.

Οι δικαιούχοι που θα υποβάλουν αίτηση ώστε να επανασυνδεθεί το ρεύμα που έχει διακοπεί λόγω οφειλών, θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Η αποσύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος να έχει γίνει έως και 31-10-2018 από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με την τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓΙ7408/1228/08-02-2018 (ΦΕΚ 49/18-01-2019). Η αποσύνδεση ρεύματος να είναι της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.

Επίσης σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το σχετικό έντυπο αίτησης και να το υποβάλλουν στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, Αγ. Σπυρίδωνος 31, Τηλ. επικοινωνίας 2621031978

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ