Αφιερωμένο στους υποτακτικούς της εξουσίας που καταχρώνται της νομιμότητας και των δικαιωμάτων των Πολιτών

142

γράφει ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς -Δικηγόρος

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ

Η παράνομη συμπεριφορά της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, κατά παράβαση της αρχής της Νομιμότητας, του άρθρου 103 παρ. 1 και 120 παρ 2 του Συντάγματος, προς το θεσμικό λειτούργημα του Δικηγόρου, παρεμποδίζοντας την αυτοπρόσωπη παρουσία μου και νομική παράσταση μου, σε πολίτες οι οποίο προσήχθησαν επαχθώς άνευ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, την Πέμπτη 24-1-2019 στην Κρατική Ασφάλειας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, συνιστούν μία καταφανώς αυθαίρετη συμπεριφορά της ΕΛ.ΑΣ, προδήλως ασυμβίβαστη για τα Δημοκρατικά ειωθότα ενός Συντεταγμένου Κράτους Δικαίου, η οποία πλήττει ευθέως τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών, όπως ειδικώς ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 3 , το 25. παρ. 1 του Συντάγματος καθώς και το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Οι καταχρηστικές και αναίτιες παραγωγές απλών πολιτών και η συνακόλουθη απαγόρευση της παράστασης Δικηγόρου πλήττει εκ βάθρων τα κεκτημένα θεμέλια της Δημοκρατίας μας προσβάλλοντας βαναύσως τον Νομικό μας πολιτισμό.

Η καθιέρωση του αστυνομικού υπόπτου στα πλαίσια προληπτικών προσαγωγών και δη λίαν αυθαιρέτως εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ, άνευ εφαρμογής της Συνταγματικής περιωπής της αρχής της αναλογικότητας, αναγκαιότητας, της αιτιολογίας ερειδόμενη σε επαρκώς ικανά και πρόσφορα στοιχεία τα οποία δικαιολογούν μία τέτοια πράξη, όπως άλλωστε ορίζει το άρθρο 74 παρ. 15 περιπ. θ΄, του Π.Δ 141/1991 καθώς και το άρθρο 94, 95 συνεπάγεται την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 72 του Κώδικα της Ποινικής Δικονομίας, ήτοι ο προσαχθείς από την αστυνομία ύποπτος έχει τα ίδια δικαιώματα με τον ύποπτο της προκαταρκτικής εξέτασης.
Εν κατακλείδι, η ποινική καταστολή εις τα Συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών και δη στην προσωπική ελευθερία και στην ελευθερία εκφράσεως, αποψιλώνει βαθμηδόν και το κορυφαίο δικαίωμα, παράστασης τους με Δικηγόρο, αντικαθιστώντας επικίνδυνα το Κράτος Δικαίου σε ένα αστυνομικό Κράτος.

ΠΗΓΗ: https://www.facebook.com/nationandfreedom/