Καλημέρα Τάσο Λάμπρου

30

Άνοιξες την προεκλογική περίοδο, καλά έκανες, αλλά, άποψή μου είναι και προσπάθειά μου θα είναι, αυτή η προεκλογική περίοδος να είναι διαφορετική.

Διαφορετική από τις προηγούμενες, με άλλες λογικές, άλλες πρακτικές από τις μέχρι τώρα που μας έφεραν εδώ που μας έφεραν.

Λογικές και πρακτικές όλων των παρατάξεων μέχρι τώρα.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας γράφτηκαν τα δυο προηγούμενα σχόλια που έχουν να κάνουν με τις επιλογές των υποψηφίων.

Έξω οι απατεώνες …

Το … σόϊ σου!

Αυτή η εισαγωγή είναι για να διευκρινίσω ότι όσα ακολουθούν και θα ακολουθήσουν, αν και “πατάνε” στο κείμενό σου,  δεν έχουν να κάνουν μόνο με σένα και την παράταξή σου.

Έχουν να κάνουν με όλους. Και απευθύνονται σε όλους.

Αναστάσιος Λάμπρου

Και θα ξεκινήσω Τάσο με το Νερό. Έγραψες:

‘ … Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων με εξασφάλιση πόσιμου νερού για όλους τους Δημότες και δυνατότητα άρδευσης των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων …’

Ολοκληρωμένη διαχείριση, για μένα, σημαίνει πολύ απλά:

  • Γνωρίζω τις πηγές νερού και την δυναμικότητα της κάθε μιας
  • Μετράω πόσο νερό αντλώ από κάθε μια και ελέγχω ώστε να είμαι στα επιτρεπτά όρια
  • Μετράω την κατανάλωση για ύδρευση, άρδευση και κτηνοτροφία
  • Όλο αυτό το σύστημα πρέπει είναι σε ισορροπία.

Να βρεις τις πηγές νερού είναι εύκολο.

Η ΔΕΥΑΕΡ έχει καταγεγραμμένες αυτές της ύδρευσης ενώ πριν λίγο καιρό έγινε καταγραφή των πηγών άρδευσης, πηγάδια και γεωτρήσεις.

Μπορείς επομένως να τα βρεις.

Με την δυναμικότητα όμως τι θα κάνεις;

Έχω ρωτήσει την ΔΕΥΑΕΡ αν έχει μετρήσει την δυναμικότητα των πηγών της. Δεν έχει απαντήσει, έχω την αίσθηση όμως  ότι σε κάποιες έχει αλλά σε κάποιες όχι.

Ένα επομένως που πρέπει να γίνει είναι να μετρήσεις την δυναμικότητα των υπολοίπων.

Και άντε το έκανες.

Μετά πρέπει να μετράς την άντληση. Και αυτό είναι εύκολο, όλες οι γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΕΡ έχουν δυνατότητα επικοινωνίας, μπορείς να το κάνεις.

Την κατανάλωση μπορείς επίσης να την μετρήσεις από τους λογαριασμούς.

Με τις μετρήσεις αυτές μπορείς να δεις, για τα νερά ύδρευσης, αν υπάρχει ισορροπία, σωστό ισοζύγιο μεταξύ επιτρεπόμενης  άντλησης και κατανάλωσης.

Αφήνω την διαχείριση, είναι άλλο θέμα.

Αν έχεις ισορροπία καλώς.

Αν όχι πρέπει να μας πεις που θα βρεις το νερό που λείπει.

Προφανώς όχι από υπεράντληση, από καταστροφή των γεωτρήσεων δηλαδή.

Η διαχείριση του νερού είναι το εύκολο. Είναι θέμα διοικητικό, θέμα πολιτικής της ΔΕΥΑΕΡ, θέμα Δημοτικού Συμβουλίου, σωλήνες, δεξαμενές, βλάβες,  κλπ.

Η εξασφάλιση του νερού είναι το δύσκολο και θέλει απάντηση.

Αλλά ας πάμε στην άρδευση.

Τα όσα ανέφερα, μέτρηση δυναμικότητας, μέτρηση άντλησης, μέτρηση κατανάλωσης, .. πρέπει να γίνουν και για τις πηγές νερού άρδευσης.

Και εδώ πρέπει να ελεγχθεί το ισοζύγιο μεταξύ διαθεσίμων ποσοτήτων νερού, άντλησης και κατανάλωσης.

Όμως οι γεωτρήσεις και τα πηγάδια άρδευσης δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου.

Ο διαχωρισμός είναι τεχνητός, η Φύση που προστάζει, δεν τις ξεχωρίζει, όλες αντλούν από την ίδια ΓΗ.

Και ο Δήμος αυτό που μπορεί να κάνει είναι έγγραφα, διαμαρτυρίες, αιτήματα, παραστάσεις, προτάσεις, …

Επί πλέον, από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να επιτρέπει σε κάποια υπηρεσία να πάει σε κάθε ιδιωτική γεώτρηση και να επιβάλλει μέτρηση της δυναμικότητας, μέτρηση της άντλησης και περιορισμό στα επιτρεπτά όρια.

Αυτό σημαίνει ότι είναι αν όχι αδύνατο πολύ δύσκολο να εξασφαλιστεί ισοζύγιο των νερών άρδευσης.

Και αυτό με την σειρά του σημαίνει ότι δεν μπορεί να βρεθεί το συνολικό ισοζύγιο.

Επομένως Τάσο όταν γράφεις

‘ … εξασφάλιση πόσιμου νερού για όλους τους Δημότες και δυνατότητα άρδευσης των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων …’

Πρέπει να μας πεις και πως θα το κάνεις.

Με πειστικό τρόπο που να δείχνει ότι το θέμα το γνωρίζεις, το έχεις ψάξει, το έχεις μελετήσει, …

Κλείνοντας να επαναλάβω ότι τα παραπάνω απευθύνονται και στους άλλους επικεφαλής παρατάξεων, αν και εφόσον βέβαια εντάξουν στο πρόγραμμά τους το πρόβλημα του νερού.

Οι προεκλογικές εκθέσεις ιδεών πρέπει να σταματήσουν.

Αλλά θα συνεχίσω.

Για αυτό αν έχεις πρόθεση να απαντήσεις, περίμενε να ολοκληρώσω το θέμα.

Και το θέμα για μένα, το κύριο θέμα, είναι πως θα βρούμε το νερό που χρειαζόμαστε.

Και πιστεύω Τάσο να είναι κατανοητό ότι όλα αυτά δεν είναι κακοπροαίρετη κριτική αλλά μια προσπάθεια, που και με την δική σου συμβολή, μπορεί να οδηγήσει σε συναινέσεις.

Και λύσεις.

ΠΗΓΗ: http://villadidimo.brodimas.gr/2018/11/01/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%BF-%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85-2/