Η καταστροφή στο Μάτι, τον Βουτζά και την Κινέττα, μπορεί να γίνει αφετηρία βελτίωσης της ζωής των κατοίκων. Το παράδειγμα της Καλαμάτας

129

γράφει ο Πολύδωρος Ιππ. Δάκογλου

Η Βελτιοδοξία είναι μια στάση ζωής. Μια στάση ζωής που «κουμπώνει» με την κοσμοθεώρηση της Βουλησιοκρατίας. Ο λαός μας, μέσα στην απαιδευσιά του, την μεταφράζει με δύο απλές φράσεις : «Πάμε παρακάτω» και «Από τη ζημιά να βγάλουμε κέρδος».

Στην περίπτωση της καταστροφής που ζήσαμε στο Μάτι, αυτό μεταφράζεται στην θετική αντιμετώπιση αλλαγής της εικόνας της περιοχής που θα ανοικοδομηθεί.

-Υποχρεωτικά πιο φαρδείς δρόμοι και βεβαίως δημιουργίας καθέτων και οριζοντίων κεντρικών οδών.

-Δημιουργία Παιδικών Χαρών και χώρων άθλησης που θα παίζουν και ρόλο ανάσχεσης για πυρκαγιές ή συγκέντρωσης για σεισμούς.

-Ανοικοδόμηση με απόλυτη εφαρμογή των Πολεοδομικών κανονισμών.

-Δεντροφύτευση με ποικιλίες που αντέχουν και κυρίως δεν διαδίδουν τις φωτιές.

-Σημεία αντλιοστασίων που να λειτουργούν με γεννήτριες ηλιακές.

-Και ένα πλήθος άλλες εφαρμογές που θα κάνουν το Μάτι της επόμενης ημέρας να θυμάται πως οφείλει την αναβάθμιση και την ασφάλειά του στους νεκρούς της φωτιάς του Ιουλίου 2018.

Πολύδωρος Ιππ. Δάκογλου

Όλα αυτά μπορούν να γίνουν και το κόστος είναι χαμηλό. Το προηγούμενο της ανοικοδόμησης της Καλαμάτας μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, μας το αποδεικνύει.

Ένας Δήμαρχος διεκδικητικός και αποφασισμένος χρειάζεται, και μια κυβέρνηση που θα τον στηρίξει. Η κρίση και η γενικευμένη καταστροφή της περιοχής έχει οδηγήσει σε μείωση της αξίας της γης και επομένως οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις θα έχουν το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Αν μάλιστα αξιοποιηθούν υπάρχοντα προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΤΩΡΑ που οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες είναι ευαισθητοποιημένοι, τότε όλα θα γίνουν πιο εύκολα και κυρίως πιο γρήγορα.

Ας αφήσουμε λοιπόν το χθες (καταλογίζοντας ευθύνες και βγάζοντας συμπεράσματα) και ας προχωρήσουμε στην επόμενη ημέρα ακολουθώντας την θετική στάση ζωής που λέγεται Βελτιοδοξία.