ΝΑΥΠΛΙΟΝ: Η ανάπλαση της οδού Αιγίου πιο κοντά στην δημοπράτηση

172
ΝΑΥΠΛΙΟΝ οδός Αιγίου. Μακέτα ανάπλασης

Η έγκριση της Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για τα έργα ανάπλαση της οδού Αιγίου και η στήριξη της αναβαθμισμένης δραστηριότητας του EUROPE DIRECT  Δ. Ναυπλιέων, είναι δύο από τα σημαντικότερα θέματα, επί των οποίων θα συζητήσει και θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων, στην Τακτική του συνεδρίαση της Δευτέρας 2 Ιουλίου 2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, που θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση, στην γνωστή αίθουσα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (επί της οδού Ναυπλίου -Νέας Κίου), θα λάβει αποφάσεις για 33 θέματα, όπως αυτά αναφέρονται στην Ημερήσια διάταξη που έδωσε στη δημοσιότητα ο Πρόεδρος του οργάνου, Παναγιώτης Μπούκουρης.

ΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ  1o Περί   έγκρισης  του   Κανονισμού  Καθαριότητας και  Προστασίας του  Περιβάλλοντος Δ.Ναυπλιέων.

ΘΕΜΑ  2o Περί τροποποίησης ωραρίου ( βάρδιες) λειτουργίας της υπηρεσίας Καθ/τας- Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού του  Δ.Ναυπλιέων.

ΘΕΜΑ  3o Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΚΤΕΛ Αργολίδας ΑΕ για την  παροχή συγκοινωνιακού έργου.

ΘΕΜΑ  4ο  Περί μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση του 2ου και του 7ου Νηπιαγωγείου  Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ  5o  Περί εγκρίσεως ανάθεσης της υπηρεσίας του καθαρισμού των κτιρίων που  στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου.

ΘΕΜΑ  6o  Περί έγκρισης μελέτης με θέμα προμήθεια για «εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και συναφείς εργασίες» για το  Δημ. Κολυμβητήριο Δ. Ναυπλιέων.

ΘΕΜΑ  7o  Περί έγκρισης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος.

ΘΕΜΑ  8o  Περί έγκρισης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

ΘΕΜΑ  9o  Επί εισήγησης για παραχώρηση θέσης ΑμεΑ στη ΔΚ Τολού, κατόπιν αιτήματος Schwarz Uwe .

ΘΕΜΑ  10o  Περί έγκρισης 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες  στην πλατεία Παναρητίου».

ΘΕΜΑ 11o  Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Aγροτική Οδοποιία Δ.Ναυπλιέων».

ΘΕΜΑ 12o  Περί έγκρισης της Η/Μ μελέτης καθώς και της επικαιροποιημένης αρχιτεκτονικής μελέτης που αφορούν τη μελέτη «Ανάπλαση περιοχής οδού Αιγίου».

ΘΕΜΑ 13o  Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού φαναριών .

ΘΕΜΑ 14o  Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας φωτιστικών ιστών ΔΕ Ναυπλίου, σύμφωνα με την αρ. 24/2018 τεχν. μελέτη.

ΘΕΜΑ 15o  Περί έγκρισης της τεχνικής περιγραφής της εργασίας «διαχείριση και ταφή απορριμμάτων Ναυπλίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.

ΘΕΜΑ 16o  Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας ελαστικών, σύμφωνα με την αρ. 26/2018 μελ.

ΘΕΜΑ 17o  Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Ναυπλιέων».

ΘΕΜΑ 18o  Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις και  Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Ναυπλιέων».

ΘΕΜΑ 19o  Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης Α΄ τριμήνου έτους 2018 για την εκτέλεση του  προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 20o  Περί έγκρισης εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στον «Ηλεκτρονικό Δήμο-  Διαδυκτιακές  Εφαρμογές».

ΘΕΜΑ 21o  Περί επιχορήγησης του σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Σύλλογος Εθνικός Τολού».

ΘΕΜΑ 22o  Περί έγκρισης νέας μελέτης με αρ. 11/2018  με τίτλο «χρήση οχήματος υποστήριξης των επισκέψεων της κινητής μονάδας» στο πλαίσιο πράξης «Λειτουργία one stop shop/Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-20 και ανάκληση της αρ. 148/2018 προγενέστερης απόφασης .

ΘΕΜΑ 23o  Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης με τον μορφωτικό και πολιτιστικό σύλλογο Πυργιωτίκων «Άγιος Γεώργιος» μουσικοχορευτικής εκδήλωσης και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 24o  Περί εγκρίσεως δράσης του EUROPE DIRECT  Δ. Ναυπλιέων υπαγόμενης στην κατηγορία «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ» του εγκεκριμένου προγράμματος στο πλαίσιο: α) της σύμπραξης του Δ. Ναυπλιέων με πρεσβείες χωρών της ΕΕ κατά το Φεστιβάλ Ναυπλίου και β) του 2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ και διάθεση  της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 25o  Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης με τον μορφωτικό και πολιτιστικό σύλλογο Ν. Ροεινού «Άγια Μαρίνα» μουσικοχορευτικής εκδήλωσης και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 26o  Επί εισήγησης για λειτουργία τουριστικού καταλύματος επί της οδού Ευθυμιοπούλου23 στο Ο.Τ 179 του Τομέα Β του παραδοσιακού Ναυπλίου, κατόπιν  αίτησης της  κας Αλεξάνδρας Δήμα.

ΘΕΜΑ 27o  Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης φιλανθρωπικής συναυλίας με τον Πανελλήνιο   Σύλλογο «Η καρδιά του Παιδιού».

ΘΕΜΑ 28o  Περί έγκρισης της αρ.95/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Δημ. Λιμενικό Ταμείο  Ναυπλίου».

ΘΕΜΑ 29o  Περί έγκρισης διοργάνωσης φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 30o  Περί κλήρωσης για την ανάδειξη αιρετού μέλους για τη συγκρότηση επιτροπή  προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

ΘΕΜΑ 31o   Περί έγκρισης χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στη  Μουταβελή Αναστασία του Γεωργίου.

ΘΕΜΑ 32o  Περί έγκρισης χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στο  Μιχαλόπουλο Στέλιο του Σταύρου.

ΘΕΜΑ 33o  Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.