Ο Πολάκης μας κοροϊδεύει: «Το νοσοκομείο Άργους το 2017 έχει έγκριση εξόδων 4.652.917 και του δίνουμε 1.774.644 για το 2018»

72

Με προκλητικό τρόπο απάντησε ο υφυπουργός Υγείας κ. Παύλος Πολάκης (ΣΥΡΙΖΑ), σε ερώτηση του Βουλευτή Αργολίδας (Νέα Δημοκρατία) Γιάννη Ανδριανού, «για τον αδικαιολόγητο αποκλεισμό των δομών υγείας της Αργολίδας από την έκτακτη επιχορήγηση για το έτος 2017».

Με απλά λόγια, παρακάμπτοντας το 2017, απαντά στον Βουλευτή Αργολίδας σχετικά με το νοσοκομείο Άργους ότι, “στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του για το τρέχον έτος θα προβλεφθούν πιστώσεις εξόδων συνολικού ύψους 4.652.917,70 €. Θα διατεθούν τα 1.774.644,00 € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του”. Δεν αναφέρει όμως πως θα καλυφθούν οι μαύρες τρύπες που υπάρχουν (και θα υπάρξουν για το 2018).

Η απάντηση Πολάκη  στην 2717/18-1-2018 ερώτηση του Γιάννη Ανδριανού

«Βασικός στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι η εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και ο απρόσκοπτος εφοδιασμός τους στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους.

Οι εγκεκριμένες πιστώσεις εξόδων για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, το οικονομικό έτος 2018, ανέρχονται στο συνολικό ύψος των 1,712 δις €. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους, στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του για το τρέχον έτος θα προβλεφθούν πιστώσεις εξόδων συνολικού ύψους 4.652.917,70 €.

Σχετικά με την επιχορήγηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την ανωτέρω Εισηγητική Έκθεση, το Υπουργείο Υγείας θα διαθέσει, το έτος 2018, στα Νοσοκομεία ΕΣΥ το ποσό των 786 εκ. € συνολικά, προκειμένου να αποπληρωθούν υποχρεώσεις παρελθούσας και τρέχουσας χρήσης. Εξ’ αυτών, στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους, θα διατεθούν τα 1.774.644,00€ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του».

Η Πολάκιος απάντηση καταλήγει ειρωνικά…  «Επισημαίνεται ότι, το Υπουργείο Υγείας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των φορέων εποπτείας του, στο πλαίσιο των υφιστάμενων δημοσιονομικών συνθηκών».