Τα Συμπεράσματα του 4ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που έγινε με θέμα  «Για τις Επιχειρήσεις και την Επανεκκίνηση της Οικονομίας», στο Ηράκλειο Κρήτης, 8  Νοεμβρίου 2017  

30

 Η ελληνική οικονομία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να τα βγάλουν πέρα με τη φορολογία να αυξάνεται  και τη ρευστότητα να μειώνεται συνεχώς. Το πρόβλημα των κόκκινων δανείων επιτείνεται και ο περιβόητος εξωδικαστικός μηχανισμός της Κυβέρνησης προχωρά με ρυθμό χελώνας. Ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ δεν έχει φτάσει ακόμα σε κάποιο τελικό δικαιούχο! Το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών περιορίστηκε ακόμα περισσότερο και το εμπόριο υφίσταται τις αρνητικές συνέπειες. Δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν βιώσει κατασχέσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών. Το 2016, η Ελλάδα σημείωσε χαμηλό 20ετίας στις ιδιωτικές επενδύσεις. Η Ελλάδα που είχε φτάσει στο Doing Business Report από την 100ή θέση της ανταγωνιστικότητας το 2012, στην 59η το 2015, κατρακύλησε το 2017 στην 67η θέση, πίσω από όλες τις βαλκανικές χώρες. Οι χωρίς προηγούμενο επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων, η γραφειοκρατία και ο δογματισμός της Κυβέρνησης αποθαρρύνουν την πραγματοποίηση επενδύσεων, καταδικάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στην ανεργία.

Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί πώς η αναγκαία αναπτυξιακή ώθηση μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από τον κόσμο της εργασίας και της παραγωγής, της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων. Η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μας. Παράλληλα, προωθούμε τη ριζική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις για κλάδους με σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία. Η πολιτική μας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 100 δις ευρώ μέσα σε μία πενταετία, ώστε αυτές να φτάσουν στο 20% του Α.Ε.Π., καθώς και για αύξηση των εξαγωγών σε επίπεδο μεγαλύτερο του 40% του Α.Ε.Π. Στοχεύουμε ακόμη στη διαμόρφωση ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης στο 4% του Α.Ε.Π., και τη δημιουργία τουλάχιστον 120 χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας από τον ιδιωτικό τομέα κάθε χρόνο.

Στο πλαίσιο αυτό, καταλήξαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

 1. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο της πολιτικής μας για επανεκκίνηση της οικονομίας.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η Νέα Δημοκρατία υιοθετεί μεταξύ άλλων τις ακόλουθες πολιτικές:

 1. i) Δεύτερη ευκαιρία στις βιώσιμες επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες με ελάφρυνσή τους από τα χρέη σε τράπεζες, εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία, με την εισαγωγή ενός αυτοματοποιημένου και εξαιρετικά σύντομου μηχανισμού ρύθμισης και διαγραφής οφειλών στη θέση του γραφειοκρατικού και αναποτελεσματικού εξωδικαστικού μηχανισμού που θέσπισε η Κυβέρνηση.

Τα δύο απλά βήματα της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας που έχει στόχο να επιβιώσουν οι υγιείς επιχειρήσεις και να απαλλαγούν από τα δάνεια που τις πνίγουν έχουν ως εξής:

α. Οι τράπεζες να υποχρεώνονται να προτείνουν την αναδιάρθρωση των χρεών του οφειλέτη  με βάση τις προβλέψεις που έχουν ήδη γίνει από τις ίδιες.

β.  Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ οφειλέτη και τραπεζών, το ποσοστό της διαγραφής να συμπαρασύρει αυτόματα και αναλογικά όλες τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Με άλλα λόγια, αν το ποσοστό διαγραφής των χρεών ενός οφειλέτη προς τράπεζες είναι Χ%, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι Χ% θα είναι και το ποσοστό διαγραφής των προσαυξήσεων και των προστίμων προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Παράλληλα, απλοποίηση του πτωχευτικού κώδικα με 6 συγκεκριμένες αναθεωρήσεις (η αναλυτική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζεται στο https://nd.gr/deltia-tipou/deyteri-eykairia-gia-yperhreomena-noikokyria-kai-epiheiriseis) έτσι ώστε όσοι επλήγησαν από την κρίση  να γίνουν πάλι παραγωγικοί.

 1. ii) Μεταφορά φορολογικών ζημιών για περίοδο έως 10 ετών, όπως έγινε στην Πορτογαλία, ώστε να δώσουμε ανάσα σε μικρές αλλά παραγωγικές επιχειρήσεις.

iii) Αύξηση του ορίου για υποβολή Φ.Π.Α. στις 25.000 ευρώ για να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία και να διευκολύνουμε την ίδρυση και λειτουργία μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

 1. iv) Στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με πόρους του ΕΣΠΑ. Με συγκεκριμένες ημερομηνίες προκηρύξεων κάθε χρόνο, για να μπορεί ο κάθε επενδυτής να προγραμματίζει τις κινήσεις του. Δεσμευόμαστε ότι τα αποτελέσματα των προκηρύξεων θα εκδίδονται σε 4 μήνες, όπως έγινε το 2013, ώστε να μπει τέλος στις σημερινές καθυστερήσεις. Άμεση προκήρυξη των δράσεων  «Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)» και «Εξωστρέφεια – διεθνοποίηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Ενεργοποίηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΕΤΕΑΝ), το οποίο βρίσκεται εν υπνώσει, για να μπορούν οι μικρομεσαίοι να έχουν μια επιπλέον πηγή χρηματοδότησης.
 2. Βιομηχανία και Μεταποίηση – Οι Έλληνες να παράγουν ξανά

 i) Δραστική μείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Δεσμευόμαστε για μείωση της φορολογίας σε όλες τις επιχειρήσεις – μικρές και μεγάλες – από 29% σε 20% σε 2 χρόνια και μείωση της φορολογίας στα μερίσματα στο 5%.

 1. ii) Καθιέρωση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος αδειοδότησης για όλους τους κλάδους, με το οποίο στις απλούστερες περιπτώσεις η αδειοδότηση θα γίνεται ηλεκτρονικά και αυθημερόν. Στο πλαίσιο αυτό, η διεξαγωγή ελέγχων θα γίνεται από πιστοποιημένους φορείς, δηλαδή αυτό που γίνεται ήδη απολύτως επιτυχημένα με τα ΚΤΕΟ, όπου δεν χρειάζεται το Κράτος να ελέγχει κάθε αυτοκίνητο, αλλά ελέγχει τα ΚΤΕΟ. Προτείνουμε, επίσης, να λειτουργούν τα επιχειρηματικά πάρκα ως ενδιάμεσοι φορείς έκδοσης άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας. Δεν θα χρειάζεται, δηλαδή, ξεχωριστή αδειοδότηση κάθε επιχείρησης που θα λειτουργεί σε ένα πάρκο. Θα αρκεί η αδειοδότηση μόνο του ίδιου του πάρκου.

iii) Ριζική βελτίωση του χωροταξικού και πολεοδομικού πλαισίου για τις επενδύσεις και τις οικονομικές δραστηριότητες. Κάθε επένδυση θα προσδιορίζεται μόνο με βάση το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα της, καταργώντας τα υπόλοιπα συστήματα κατηγοριοποίησης και μειώνοντας τις γραφειοκρατικές επιπλοκές και την αβεβαιότητα.

 1. iv) Ολοκληρωμένο σχέδιο για χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, που θα στοχεύει στην πραγματική απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας με βάση το target model της Ε.Ε. Με διάσωση, σε πρώτη φάση, της Δ.Ε.Η. και με εξεύρεση, στη συνέχεια, στρατηγικού επενδυτή στην εταιρία. Με ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ σε ποσοστό 66% για διευκόλυνση της επανεκκίνησης των έργων διασύνδεσης των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα. Με προώθηση των διαγωνισμών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και μεγαλύτερη αξιοποίηση του φυσικού αερίου και των εναλλακτικών πηγών (βιομάζα, βιοαέριο, γεωθερμία).
 2. Απόλυτη προτεραιότητα η εξωστρέφεια. Η Ελλάδα δεν πάει πουθενά χωρίς εξαγωγές.

Η Ελλάδα παραμένει στο τέλος του πίνακα της Ε.Ε. ως προς τις εξαγωγές σε σχέση με το Α.Ε.Π. Η δημοσιονομική προσαρμογή δεν αρκεί. Η εκτίναξη των ελληνικών εξαγωγών είναι βασικός μοχλός για μια βιώσιμη έξοδο από τα Μνημόνια. Η πολιτική στήριξης της εξωστρεφούς εμπορικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων που υλοποιούσε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εγκαταλείφθηκε από τους ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Μετά από 3 χαμένα χρόνια πρέπει άμεσα να γίνει μία νέα αρχή με μια σειρά από πρωτοβουλίες:

 1. i) Διεύρυνση του ωραρίου στα τελωνεία και ενεργοποίηση του έργου για την ενιαία θυρίδα (Single window) που απλοποιεί σε ολόκληρη τη χώρα τις διαδικασίες εξαγωγών.
 2. ii) Eνοποίηση των επιμέρους δημοσίων δομών για την εξωστρέφεια σε ένα ενιαίο φορέα. Ο ενιαίος φορέας θα έχει διοικητική αυτονομία, διευθύνοντα σύμβουλο προερχόμενο από την αγορά και θα συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα για τη διάγνωση των αναγκών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και για τη χάραξη των κατάλληλων στρατηγικών εξωστρέφειας, στα πρότυπα των αντίστοιχων ολλανδικών και βρετανικών φορέων.

iii) Προτεραιότητα στην ταχεία επιστροφή του Φ.Π.Α. στους εξαγωγείς.

 1. Στήριξη της νέας και δυναμικής επιχειρηματικότητας για δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών  υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

 Σχεδιάζουμε μια σειρά από παρεμβάσεις  για να βοηθήσουμε τους καινοτόμους νέους επιχειρηματίες να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας:

 1. i) Ειδικά φορολογικά κίνητρα που θα κινητοποιήσουν ιδιωτικά κεφάλαια για τη χρηματοδοτική υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων (startups), όπως φορολογική έκπτωση έως και 75% στο κεφάλαιο που επενδύεται και θέσπιση αφορολόγητου για τα κέρδη από πώληση μετοχών σε νεοφυείς επιχειρήσεις (στα πρότυπα της Κύπρου, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας που έχουν με επιτυχία εισάγει αντίστοιχα κίνητρα).
 2. ii) Έμφαση στη διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας και στην παροχή κινήτρων για «επιχειρηματικούς αγγέλους» (business angels), ώστε να επενδύουν σε ελληνικές startups.

iii) Υιοθέτηση των προτάσεων του διεθνούς κύρους οργανισμού ΥΟΖΜΑ για την ανάπτυξη της καινοτομίας. Ο ΥΟΖΜΑ συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία ενός μοναδικού παγκοσμίως οικοσυστήματος για την καινοτομία στο Ισραήλ και με βάση αυτή του την εμπειρία πρότεινε συγκεκριμένες δράσεις προς την ελληνική Κυβέρνηση οι οποίες όμως ακόμη δεν έχουν αξιοποιηθεί. Μεταξύ άλλων πρότεινε τη συνεργασία Πανεπιστημίων -Επιχειρήσεων, την οργάνωση γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας στην επιχειρηματικότητα (technology transfer offices) τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με τρόπο ανταγωνιστικό και όχι επιδοματικό, την ενίσχυση των θερμοκοιτίδων και  clusters επιχειρήσεων σε κλάδους της οικονομίας όπου υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα.

 1. Ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε πιο αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών, μέσω της αξιοποίησης της πληροφορικής και της  τεχνολογίας. Μεταξύ άλλων προτείνουμε:

 1. i) Υιοθέτηση ενός ενοποιημένου συστήματος ψηφιακής ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής υπογραφής, που θα απλοποιήσει τις συναλλαγές των πολιτών με όλους τους φορείς, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για πιο αποδοτική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και θα μειώσει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.
 2. ii) Έμφαση στα ανοιχτά δεδομένα, μέσα από τα οποία προάγεται η διαφάνεια και η λογοδοσία, αλλά και δημιουργούνται νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

iii) Δράσεις για την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης εισαγωγής του θεσμού της τηλεσυνεδρίας και της συμμετοχής των μαρτύρων σε δίκη εξ αποστάσεως.

 1. iv) Κατάρτιση και άμεση εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μείωσης του χάσματος Ε-skills και απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους, και ιδιαίτερα για τους κοινωνικά αδύναμους.
 2. v) Σχέδιο για την ηλεκτρονική υγεία με προώθηση στοχευμένων δράσεων τηλεϊατρικής για τα νησιά και τις ορεινές περιοχές, μαζί με υιοθέτηση ηλεκτρονικού φακέλου για τους ασθενείς.
 3. Τουρισμός – Η Ελλάδα στην κορυφή των προορισμών.

Ο τουριστικός κλάδος μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ την επόμενη πενταετία. Χρειάζεται, όμως, να υποστηριχθεί από τις κατάλληλες πολιτικές που θα μεγιστοποιήσουν τη συμβολή του στο Α.Ε.Π. και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 1. i) Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη σύζευξη του τουρισμού με τον πολιτισμό. Ο Πολιτισμός και η ιστορία μας προσδίδουν στη χώρα μας μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να λειτουργήσουν και ως αναπτυξιακό όχημα.
 2. ii) Προωθούμε την κατάργηση του φόρου διαμονής στα τουριστικά καταλύματα και τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%.

iii) Σχεδιάζουμε κίνητρα αύξησης του συντελεστή δόμησης για τις τουριστικές επιχειρήσεις που αναβαθμίζουν ενεργειακά τις μονάδες τους και προστατεύουν το περιβάλλον.

 1. iv) Επιταχύνουμε όλα τα ώριμα επενδυτικά σχέδια σε τουριστικές μονάδες, και την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών (περιφερειακά αεροδρόμια, λιμάνια, οδικά δίκτυα), με κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και συμμετοχή του στο κόστος.
 2. v) Προωθούμε εκ νέου το χωροταξικό πλαίσιο έτσι ώστε να ευνοηθούν οι επενδύσεις σε όλες τις τουριστικές περιοχές της χώρας.
 3. vi) Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην πιο συστηματική ανάδειξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που προσφέρει η χώρα (τουρισμός υγείας, πολιτιστικός τουρισμός, τουρισμός πόλεων, συνεδριακών τουρισμών), που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία και δυνατότητα σημαντικής αναπτυξιακής συμβολής. Καθώς επίσης και στη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την αποτελεσματικότερη τουριστική προβολή της χώρας.
 4. Ναυτιλία – Για να γίνει η Ελληνική Σημαία ελκυστική παγκοσμίως.

Προωθούμε πολιτικές και κίνητρα για να γίνει η Ελληνική Σημαία ξανά ελκυστική και να αποτελεί την πρώτη επιλογή για τους Έλληνες πλοιοκτήτες.

 i) Ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και μείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης των ναυτικών.

 1. ii) Αξιοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από τις συμβάσεις παραχώρησης στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης σε συνδυασμό με μια σύγχρονη πολιτική για λιμάνια και μαρίνες, με συμβάσεις παραχώρησης όπου είναι απαραίτητο, για να γίνει η Ελλάδα επίκεντρο της σχετικής οικονομικής δραστηριότητας.

iii) Αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, μέσα από βελτιωμένες δημόσιες σχολές που θα παρέχουν προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας, αλλά και από ανταγωνιστικές ιδιωτικές σχολές, που θα λειτουργούν σε ευγενή άμιλλα με τις δημόσιες. Με στόχο να δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας στα ελληνικά πλοία και ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές για τους ανέργους και τους νέους.